?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 北京金马国际旅行C股份有限公?/title> <meta name="keywords" content="北京金马国际旅行C?北京金马国际旅行C有限公?北京金马旅行C֮|? /> <meta name="description" content="W一天升旗A?天安门广?毛主席纪念堂-故宫博物?天坛-恭王? 升旗仪式 早观【升旗A式】,感受共和国永不谢q的典礼Q伴随国歌目视国旗缓~升赗天安门q场 游览U?0分钟游览" /> <meta name="author" content="云创q华|络 www.88321.cn QQ35618612" /> <meta name="copyright" content="2011-2020 88321.CN" /> <link href="/themes/1800603_lvyou01_pc/ycnh/css/css.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div class="bodybj"> <div class="lytop"> <div class="topgonggao"><span style="color:Red"> 公告Q?/span>真诏L行《旅游法》相兌定,现本|站内所列行E,其行E中凡包含自贏V购物、小费的旅游相关行程U\Q我Cַ不再发团Q?<span style="float:right">Ƣ迎光 北京金马国际旅行C股份有限公?nbsp; </span></div> <div class="logolist"> <div class="logo"><img src="/upload/2018-06-15/d71f8b1b2afd6c13c2ef1b7025083c67.png" /></div> <div class="logoright"><img src="/upload/2018-06-06/0332425113cc63dc3d604b8ca8fe1a30.png" /></div> </div> </div> <div class="dhbj"> <div class="lydh"> <ul class="list01"> <li class="list01_a"><a href="/">|站首页</a></li> <li class="list01_a"><a href="http://www.7164939.live/list-7.html">北京一日游</a></li> <li class="list01_a"><a href="http://www.7164939.live/list-8.html">北京二日?/a></li> <li class="list01_a"><a href="http://www.7164939.live/list-9.html">北京三日?/a></li> <li class="list01_a"><a href="http://www.7164939.live/list-22.html">北京多日?/a></li> <li class="list01_a"><a href="http://www.7164939.live/list-43.html">北京周边?/a></li> <li class="list01_a"><a href="http://www.7164939.live/list-45.html">Uh定制?/a></li> <li class="list01_a"><a href="http://www.7164939.live/list-47.html">北京旅游景点</a></li> <li class="list01_a"><a href="http://www.7164939.live/list-57.html">旅游UR</a></li> <li class="list01_a"><a href="http://www.7164939.live/list-58.html">酒店预订</a></li> <li class="list01_a"><a href="http://www.7164939.live/page-54.html">关于我们</a></li> <li class="list01_a"><a href="http://www.7164939.live/page-20.html">联系我们</a></li> </ul> <div class="lycear"></div> </div> </div> <div class="lybody"> <div class="left_content"> <div class="leftbody"> <div class="lefthead">在线咨询客服</div> <div style="background:url(/upload/2018-06-20/795dc334f14555363701a2f34142039b.png); height:174px; padding-top:266px; padding-left:55px;"> <p> <span style="line-height:1.5;">散客咨询  </span><span style="line-height:1.5;"><a target="_blank"><img src="http://wpa.qq.com/pa?p=2:351107957:51" alt="点击q里l我发消? title="点击q里l我发消? border="0" /></a></span> </p> <p> <span style="line-height:1.5;">预定专席  </span><a target="_blank"><img src="http://wpa.qq.com/pa?p=2:351107957:51" alt="点击q里l我发消? style="line-height:1.5;" /></a> </p> <p> <span style="line-height:1.5;">优惠zd  </span><a target="_blank"><img src="http://wpa.qq.com/pa?p=2:351107957:51" alt="点击q里l我发消? style="line-height:1.5;" /></a> </p> <p> <span style="line-height:1.5;">投诉  </span><span style="line-height:1.5;"><a target="_blank"><img src="http://wpa.qq.com/pa?p=2:351107957:51" alt="点击q里l我发消? title="点击q里l我发消? border="0" /></a></span> </p> </div> </div> <div class="lyjg"></div> <div class="leftbody"> <img src="/themes/1800603_lvyou01_pc/ycnh/img/myd.jpg" /> </div> <div class="lyjg"></div> <div class="leftbody"> <div class="lefthead">客户回访</div> <ul> <div class="huifang"> <div class="huifangleft"></div> <div class="huifangright">李女士:我家玩的很好Q确实是U玩无购物,</div> <div class="lycear"></div> </div> <div class="huifang"> <div class="huifangleft"></div> <div class="huifangright">李女士:q几天小长假景点人暴多,但冯导游工作非常C</div> <div class="lycear"></div> </div> <div class="huifang"> <div class="huifangleft"></div> <div class="huifangright">贑֥士:住宿比较满意交通方面;行程安排合理Q?/div> <div class="lycear"></div> </div> <div class="huifang"> <div class="huifangleft"></div> <div class="huifangright">梁先生:通过朋友介绍的,选的品质最好的U\Q?/div> <div class="lycear"></div> </div> <div class="huifang"> <div class="huifangleft"></div> <div class="huifangright">杜女生:真的Z错的不进店,没有׃八糟的推</div> <div class="lycear"></div> </div> <div class="huifang"> <div class="huifangleft"></div> <div class="huifangright">卢先生:我们是外地过来,选了很多Ӟ最后选这</div> <div class="lycear"></div> </div> <div class="huifang"> <div class="huifangleft"></div> <div class="huifangright">金先生:感谢孟Q感谢我们,谢谢您们为我</div> <div class="lycear"></div> </div> <div class="huifang"> <div class="huifangleft"></div> <div class="huifangright">牛先生:和家Z起参加的行程感谢孟Ҏ们的</div> <div class="lycear"></div> </div> <div class="huifang"> <div class="huifangleft"></div> <div class="huifangright">张女士:四晚五日游很不错Q物所|很愉快!</div> <div class="lycear"></div> </div> <div class="huifang"> <div class="huifangleft"></div> <div class="huifangright">耿女士:非常感谢帮我们完成了公司之旅Q各方便</div> <div class="lycear"></div> </div> <div class="huifang"> <div class="huifangleft"></div> <div class="huifangright">王先生:接送不错,U\q可以,是h高一?/div> <div class="lycear"></div> </div> <div class="huifang"> <div class="huifangleft"></div> <div class="huifangright">刘先生:带队导游很好Q很照顾我们Q谢谢!下次</div> <div class="lycear"></div> </div> </ul> </div> <div class="lyjg"></div> <div class="leftbody"> <img src="/themes/1800603_lvyou01_pc/ycnh/img/mydd.jpg" /> </div> <div class="lyjg"></div> <div class="leftbody"> <div id="demo" style="overflow:hidden; width:240px; height:600px;"> <div id="demo1"> <ul> <div class="lylist"> <span style="color:#666666;"> <script>var date=new Date();var now="";now=now+(date.getMonth()+1)+"-";now=now+date.getDate()+"";document.write(now)</script> ?* 2?/span><br /> <span style="color:#009900;">北京游玩3?北戴河黄金v怺日游 赠观上日出 住宿5晚游6?/span> </div> <div class="lylist"> <span style="color:#666666;"> <script>var date=new Date();var now="";now=now+(date.getMonth()+1)+"-";now=now+date.getDate()+"";document.write(now)</script> ?* 2?/span><br /> <span style="color:#009900;">首都之旅Q含吃住Q无购物无自费轻松VIP团。故宫、天坛、八辑ֲ长城、圆明园、恭亲王府、香山、颐和园、鸟巢水立方、国家大剧院、明十三c长安街、中南v</span> </div> <div class="lylist"> <span style="color:#666666;"> <script>var date=new Date();var now="";now=now+(date.getMonth()+1)+"-";now=now+date.getDate()+"";document.write(now)</script> ?* 4?/span><br /> <span style="color:#009900;">「纯??日游」首都之旅(含吃住)无购物无自费LVIP团。八辑ֲ长城、圆明园、恭亲王府、故宫、天坛、香山、颐和园、升国旗、鸟巢水立方、国家大剧院、明十三c长安街、中南v?/span> </div> <div class="lylist"> <span style="color:#666666;"> <script>var date=new Date();var now="";now=now+(date.getMonth()+1)+"-";now=now+date.getDate()+"";document.write(now)</script> ?* 2?/span><br /> <span style="color:#009900;">「八辑ֲ长城VIP专线+古都专线+文化专线Q免费看升国旗」八辑ֲ长城、明十三c香山公园、恭王府、清华北大、慈行宫、园明圆、故宫城、颐和园、天坛公园、万寿寺、钟鼓楼</span> </div> <div class="lylist"> <span style="color:#666666;"> <script>var date=new Date();var now="";now=now+(date.getMonth()+1)+"-";now=now+date.getDate()+"";document.write(now)</script> ?* 3?/span><br /> <span style="color:#009900;">首都之旅Q含吃住Q无购物无自费轻松VIP团?/span> </div> <div class="lylist"> <span style="color:#666666;"> <script>var date=new Date();var now="";now=now+(date.getMonth()+1)+"-";now=now+date.getDate()+"";document.write(now)</script> ?* 1?/span><br /> <span style="color:#009900;">「纯??日游」首都之旅(含吃住)无购物无自费LVIP团。八辑ֲ长城、明十三c鸟巢水立方、故宫、天坛、颐和园、国家大剧院</span> </div> <div class="lylist"> <span style="color:#666666;"> <script>var date=new Date();var now="";now=now+(date.getMonth()+1)+"-";now=now+date.getDate()+"";document.write(now)</script> ?* 3?/span><br /> <span style="color:#009900;">「尊贵六晚七日游」北戴河看大天z市、北京市、秦皇岛、故宫、八辑ֲ长城、香山、天坛、清华大学、国家大剧院、中南v、鸟巢水立方、圆明园、恭亲王府、颐和园、明十三c?/span> </div> <div class="lylist"> <span style="color:#666666;"> <script>var date=new Date();var now="";now=now+(date.getMonth()+1)+"-";now=now+date.getDate()+"";document.write(now)</script> ?* 5?/span><br /> <span style="color:#009900;">北京游玩3?北戴河黄金v怺日游 赠观上日出 住宿5晚游6?/span> </div> <div class="lylist"> <span style="color:#666666;"> <script>var date=new Date();var now="";now=now+(date.getMonth()+1)+"-";now=now+date.getDate()+"";document.write(now)</script> ?* 5?/span><br /> <span style="color:#009900;">北京游玩3?北戴河黄金v怺日游 赠观上日出 住宿5晚游6?/span> </div> <div class="lylist"> <span style="color:#666666;"> <script>var date=new Date();var now="";now=now+(date.getMonth()+1)+"-";now=now+date.getDate()+"";document.write(now)</script> ?* 3?/span><br /> <span style="color:#009900;">「深度五晚六日游」北京游??北戴河黄金v怺日游 赠观上日出 住宿5晚游6?/span> </div> <div class="lylist"> <span style="color:#666666;"> <script>var date=new Date();var now="";now=now+(date.getMonth()+1)+"-";now=now+date.getDate()+"";document.write(now)</script> ?* 4?/span><br /> <span style="color:#009900;">「尊贵五晚六日游」古都北??天|1天看航空母舰+北戴河看大v、看日出住一晚玩2?/span> </div> <div class="lylist"> <span style="color:#666666;"> <script>var date=new Date();var now="";now=now+(date.getMonth()+1)+"-";now=now+date.getDate()+"";document.write(now)</script> ?* 2?/span><br /> <span style="color:#009900;">首都之旅Q含吃住Q无购物无自费轻松VIP团?/span> </div> <div class="lylist"> <span style="color:#666666;"> <script>var date=new Date();var now="";now=now+(date.getMonth()+1)+"-";now=now+date.getDate()+"";document.write(now)</script> ?* 3?/span><br /> <span style="color:#009900;">首都之旅Q含吃住Q无购物无自费轻松VIP团。故宫、天坛、八辑ֲ长城、圆明园、恭亲王府、香山、颐和园、鸟巢水立方、国家大剧院、明十三c长安街、中南v</span> </div> <div class="lylist"> <span style="color:#666666;"> <script>var date=new Date();var now="";now=now+(date.getMonth()+1)+"-";now=now+date.getDate()+"";document.write(now)</script> ?* 7?/span><br /> <span style="color:#009900;">北京3-7日游为您Uh订制Q独立导游讲解、豪华商务R、玩遍北京大街小巗景点自由选、时间你说了?/span> </div> <div class="lylist"> <span style="color:#666666;"> <script>var date=new Date();var now="";now=now+(date.getMonth()+1)+"-";now=now+date.getDate()+"";document.write(now)</script> ?* 3?/span><br /> <span style="color:#009900;">「豪华专Uѝ八辑ֲ长城、明十三c鸟巢水立方外景Q十三陵水库、居庸关外景?/span> </div> </ul> </div> <div id="demo2"></div> </div> <script language="javascript"> var speed=30 demo2.innerHTML=demo1.innerHTML function Marquee(){ if(demo2.offsetTop-demo.scrollTop<=0) demo.scrollTop-=demo1.offsetHeight else{ demo.scrollTop++ } } var MyMar=setInterval(Marquee,speed) demo.onmouseover=function() { clearInterval(MyMar) } demo.onmouseout=function() { MyMar=setInterval(Marquee,speed)} </script> </div> <div class="lyjg"></div> <div class="leftbody"> <div class="lefthead">在线咨询</div> <ul> <div class="lylist"> <img src="/themes/1800603_lvyou01_pc/ycnh/img/wen.png" style="float:left;" />请问W一天早我们从天z坐快铁到北京,可以到酒店后把我们送到Ƣ乐谷吗Q北戴河之行l束后能送我们到入住的宾馆吗Q?br /> <img src="/themes/1800603_lvyou01_pc/ycnh/img/da.png" style="float:left;" />您好Q感谢您Ҏ们的支持与信任!M疑问您可以直接咨询我们的在线客服Q?</div> <div class="lylist"> <img src="/themes/1800603_lvyou01_pc/ycnh/img/wen.png" style="float:left;" />?2月䆾到北京有什么好玩的Q?br /> <img src="/themes/1800603_lvyou01_pc/ycnh/img/da.png" style="float:left;" />您好Q感谢您Ҏ们的支持与信任!M疑问您可以直接咨询我们的在线客服Q?</div> <div class="lylist"> <img src="/themes/1800603_lvyou01_pc/ycnh/img/wen.png" style="float:left;" />我想问一下,我是不是当天下飞机就可以L你们报团Q你们是不是天天可以出团的?<br /> <img src="/themes/1800603_lvyou01_pc/ycnh/img/da.png" style="float:left;" />您好Q感谢您Ҏ们的信Q与支持,我们U玩多日 </div> <div class="lylist"> <img src="/themes/1800603_lvyou01_pc/ycnh/img/wen.png" style="float:left;" />我是上v的旅客想提前一天到北京你们能帮我预定酒店吗Q我担心自己定的M们集中地q不方便Q?br /> <img src="/themes/1800603_lvyou01_pc/ycnh/img/da.png" style="float:left;" />您好Q感谢您Ҏ们的支持与信任!M疑问您可以直接咨询我们的在线客服Q?</div> <div class="lylist"> <img src="/themes/1800603_lvyou01_pc/ycnh/img/wen.png" style="float:left;" />北京出发【纯玩四晚五日游】:故宫、长城、颐和园、清华或北大、鸟巢、天坛,请问q个路线走程的\E多吗、因为有孩及孕?谢谢我们q几天就要过来,是否接?br /> <img src="/themes/1800603_lvyou01_pc/ycnh/img/da.png" style="float:left;" />您好Q感谢您Ҏ们的信Q和支?您参加的4 </div> <div class="lylist"> <img src="/themes/1800603_lvyou01_pc/ycnh/img/wen.png" style="float:left;" />Z么我的订单里找不到订单了Q?br /> <img src="/themes/1800603_lvyou01_pc/ycnh/img/da.png" style="float:left;" />您好Q感谢您Ҏ们的支持与信任!M疑问您可以直接咨询我们的在线客服Q?</div> <div class="lylist"> <img src="/themes/1800603_lvyou01_pc/ycnh/img/wen.png" style="float:left;" />我们5月䆾到北京有什么好玩的U\ȝ设计一下?br /> <img src="/themes/1800603_lvyou01_pc/ycnh/img/da.png" style="float:left;" />您好Q感谢您Ҏ们的支持与信任!M疑问您可以直接咨询我们的在线客服Q?</div> </ul> </div> <div class="lyjg"></div> <!-- <img src="/themes/1800603_lvyou01_pc/ycnh/img/dingzhi.jpg" /> --> <div class="lycear"></div> </div> <div class="right_content"> <img src="/themes/1800603_lvyou01_pc/ycnh/img/promote_small.jpg" width="955" /> <div class="weizhi">您的位置Q? >北京多日? </div> <div class="xlmun"> <div class="xllx">U玩?/div> <div class="xlname"> <div class="xlnames">北京U玩四日?故宫 颐和?八达岭长?恭王?圆明?周邓U念?塘沽外W z货市场</div> <div class="xlnamex"> </div> </div> </div> <div class="xlzj"> <div class="xlimg"><img src="/upload/2018-06-06/ddf4f6235779453026534bfbec926fd3.jpg" width="370" height="310" /></div> <div class="xljj"> <div class="xljjbody"> 出发城市Q北京市中心       累计<span class="xlzt">64652</span>人预?br /> ?nbsp;   |<strong><span class="xlzt">K? 1080 ?/span> </strong>   市场P<del> 1380 ?/del>   儿童P<strong><span class="xlzt">K? 580 ?/span></strong><br /> 儿童标准Q?.2c以下儿童免?br /> 出发日期Q天天发?br /> 行程天数Q?strong> 4 ?/strong>    提前报名Q?strong>提前预订Q优惠跟?/strong><br /> <p>?nbsp;   务:</p> <img src="/themes/1800603_lvyou01_pc/ycnh/img/tui.png" /> <p> 未消贚w?nbsp;       </p> <img src="/themes/1800603_lvyou01_pc/ycnh/img/fan.png" /> <p> 支持q期退?nbsp;       </p> <img src="/themes/1800603_lvyou01_pc/ycnh/img/mian.png" /> <p> 不满意免?/p> <div class="lycear"></div> </div> <div class="gonggao"> <span class="xlzt">公告Q?/span> 在北京街头经常能看到在很_的小q告上、旅游地图上及一些非法网站上看到低至70?50元的一日游U\,很多q明目张胆的打着“中国国际旅行社”“中青旅”等大型正规旅行C旗号,其在北京的火R站和镉K汽车站,散发“一日游”的广告大多是打着“中青旅”和“国旅”及“北京旅渔R散中心”的招牌,提醒游客要擦亮眼?别轻信! </div> </div> <div class="lycear"></div> </div> <div class="listdh"> <div class="listlx"> <ul> <li><a href="#ts">行程特色</a></li> <li><a href="#xc">行程介绍</a></li> <li><a href="#bz">服务标准</a></li> <li><a href="#xz">预订ȝ</a></li> <li><a href="#wxts">温馨提示</a></li> <li><a href="#pl">用户评论</a></li> <li><a href="#bm">我要报名</a></li> </ul> </div> <div class="listyuding"><a href="#bm"><img src="/themes/1800603_lvyou01_pc/ycnh/img/yuding.jpg" /></a></div> <script type="text/javascript" src="/themes/1800603_lvyou01_pc/ycnh/js/jquery1.42.min.js"></script> <script type="text/javascript"> $(function(){ //获取要定位元素距L览器剙的距? var navH = $(".listdh").offset().top; //滚动条事? $(window).scroll(function(){ //获取滚动条的滑动距离 var scroH = $(this).scrollTop(); //滚动条的滑动距离大于{于定位元素距离览器顶部的距离Q就固定Q反之就不固? if(scroH>=navH){ $(".listdh").css({"position":"fixed","top":0,"left":"50%","margin-left":"-334px"}); }else if(scroH<navH){ $(".listdh").css({"position":"static","margin":"0 auto"}); } console.log(scroH==navH); }) }) </script> </div> <div class="lyjg"></div> <div class="listbody"> <div class="contdh"><a name="ts" id="ts">行程特色</a></div> <div class="contbody"> <ul> <p style="padding:0px;line-height:21px;text-indent:0px;background-color:#FFFFFF;"> <span style="letter-spacing:0px;font-family:宋体;font-size:14px;"> <p style="line-height:21.3333px;padding:0px;margin-top:0px;margin-bottom:0px;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13px;white-space:normal;"> <b style="line-height:21.3333px;"><span style="line-height:25.6px;font-size:small;color:#0066cc;">赠送升旗、天安门集体?/span></b> </p> <p style="line-height:21.3333px;padding:0px;margin-top:0px;margin-bottom:0px;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13px;white-space:normal;"> <span style="line-height:25.6px;font-size:small;color:#dd0000;">☆每送精伴手礼一?/span> </p> <p style="line-height:21.3333px;padding:0px;margin-top:0px;margin-bottom:0px;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13px;white-space:normal;"> <span style="line-height:25.6px;font-size:small;color:#dd0000;">☆赠送网U打卡地--延禧宫深度游览故?br style="line-height:25.6px;" /> </span> </p> <p style="line-height:21.3333px;padding:0px;margin-top:0px;margin-bottom:0px;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13px;white-space:normal;"> <span style="line-height:25.6px;font-size:small;color:#dd0000;">☆每人发N走失胸牌</span> </p> <p style="line-height:21.3333px;padding:0px;margin-top:0px;margin-bottom:0px;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13px;white-space:normal;"> <span style="line-height:25.6px;font-size:small;color:#dd0000;">?4时接?/span> </p> <p style="line-height:21.3333px;padding:0px;margin-top:0px;margin-bottom:0px;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13px;white-space:normal;"> <span style="line-height:25.6px;font-size:small;color:#dd0000;">☆每人每天一瓶矿泉水</span> </p> </span> </p> <p style="padding:0px;line-height:21px;text-indent:0px;background-color:#FFFFFF;"> <span style="letter-spacing:0px;font-family:宋体;font-size:14px;"></span> </p> </ul> </div> <div class="lyjg"></div> <div class="contdh" name="xc" id="xc">行程介绍</div> <div class="contbody"> <div class=xingcheng> <h1 style="margin:0px 0px 10px;padding:0px 4px 0px 0px;text-align:left;font-size:32px;font-weight:bold;border-bottom-color:#CCCCCC;border-bottom-width:2px;border-bottom-style:solid;" label="标题居左"> <span style="font-family:宋体;font-size:16px;"> <h1 label="标题居左" style="margin:0px 0px 10px;padding:0px 4px 0px 0px;font-size:32px;border-bottom:2px solid #CCCCCC;"> <span style="font-size:14px;">W一?nbsp; 升旗仪式-天安门广?毛主席纪念堂-故宫博物?天坛-恭王?/span> </h1> <p style="margin-top:0px;margin-bottom:0px;line-height:21.3333px;padding:0px;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13px;white-space:normal;"> <span style="font-size:14px;">升旗仪式 早观</span><span style="line-height:21.3333px;color:#FF9900;font-size:14px;">【升旗A式?/span><span style="font-size:14px;">Q感受共和国怸谢幕的典C|伴随国歌目视国旗~缓升v?/span> </p> <p style="margin-top:0px;margin-bottom:0px;line-height:21.3333px;padding:0px;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13px;white-space:normal;"> <br /> </p> <p style="margin-top:0px;margin-bottom:0px;line-height:21.3333px;padding:0px;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13px;white-space:normal;"> <span style="font-size:14px;">天安门广?游览U?0分钟</span> </p> <p style="margin-top:0px;margin-bottom:0px;line-height:21.3333px;padding:0px;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13px;white-space:normal;"> <span style="font-size:14px;">游览世界最大的中心q场?/span><span style="line-height:21.3333px;color:#FF9900;font-size:14px;">【天安门q场?/span><span style="font-size:14px;">Q天安门q场Z界上最大的城市中心q场Q一九八六年被评为“北京十六景”之一Q景观名“天安丽日”,站在天安门广Z_四周景观揽眼底Q庄严肃I的人民英雄U念、h民大会堂、中国革命博物馆和中国历史博物馆Q古朴威严的正阳楼及前门楼?/span> </p> <p style="margin-top:0px;margin-bottom:0px;line-height:21.3333px;padding:0px;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13px;white-space:normal;"> <br /> </p> <p style="margin-top:0px;margin-bottom:0px;line-height:21.3333px;padding:0px;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13px;white-space:normal;"> <span style="font-size:14px;">毛主席纪念堂 游览U?0分钟</span> </p> <p style="margin-top:0px;margin-bottom:0px;line-height:21.3333px;padding:0px;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13px;white-space:normal;"> <span style="font-size:14px;">参观</span><span style="line-height:21.3333px;color:#FF9900;font-size:14px;">【毛dU念堂?/span><span style="font-size:14px;">Q瞻仰毛d遗容Q若遇政府关闭参观外景)Q外观北京新地标性徏{;国家大剧院,其徏{与外围环境然一体,犹如一颗巨大的恐龙蛋,又犹如一颗璀璨的珍珠Q设计之_֦Q让人叹止?/span> </p> <p style="margin-top:0px;margin-bottom:0px;line-height:21.3333px;padding:0px;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13px;white-space:normal;"> <br /> </p> <p style="margin-top:0px;margin-bottom:0px;line-height:21.3333px;padding:0px;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13px;white-space:normal;"> <span style="font-size:14px;">故宫博物?游约2时30分钟</span> </p> <p style="margin-top:0px;margin-bottom:0px;line-height:21.3333px;padding:0px;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13px;white-space:normal;"> <span style="font-size:14px;">游览世界现存最大古代宫D徏{群?/span><span style="line-height:21.3333px;color:#FF9900;font-size:14px;">【故宫博物院?/span><span style="font-size:14px;">Q又名城Q,参观午门、太和殿、乾清宫、M花园{古亭徏{,观帝王宫阙,了解民族风格Q看前朝后寝Q左右C,享宏丽辉煌,气象万千Q一路走来,一路了解明清历Ԍ仿佛|n历史长河Q赏景之余感慨h生。(注意Q因故宫公园理处相兌定,2014q故宫逢周一全天闭馆Q如我社滚动行程遇周一游览故宫Q我C依据情况调整行E,改ؓ其他日期参观故宫Q请游客知悉。)</span> </p> <p style="margin-top:0px;margin-bottom:0px;line-height:21.3333px;padding:0px;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13px;white-space:normal;"> <br /> </p> <p style="margin-top:0px;margin-bottom:0px;line-height:21.3333px;padding:0px;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13px;white-space:normal;"> <span style="font-size:14px;">午餐 </span><span style="line-height:21.3333px;color:#FF9900;font-size:14px;">【烤鸭宴?/span><span style="font-size:14px;"> 30??/span> </p> <p style="margin-top:0px;margin-bottom:0px;line-height:21.3333px;padding:0px;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13px;white-space:normal;"> <br /> </p> <p style="margin-top:0px;margin-bottom:0px;line-height:21.3333px;padding:0px;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13px;white-space:normal;"> <span style="font-size:14px;">天坛 游览U?时30分钟</span> </p> <p style="margin-top:0px;margin-bottom:0px;line-height:21.3333px;padding:0px;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13px;white-space:normal;"> <span style="font-size:14px;">游览明、清两代皇帝“祭天”“祈谷”的场所?/span><span style="line-height:21.3333px;color:#FF9900;font-size:14px;">【天坛公园?/span><span style="font-size:14px;">Q含首道门票Q,观全球最大祭天徏{群也是明清两代皇帝天谷的圣圎ͼ它充满了雄奇秘的色彩,有“h间天庭”之Uͼ是中国探索古人宇宙观和中国古怼l文化之源的理想之地Q公园中古树林立Q处处充满欢歌笑语,老北京的Z在这里三五一,两个一伙儿Q向游客们展C着丰富的北京特色文化生z,走过七十二长廊、外观天坛标志性徏{祈q殿{?/span> </p> <p style="margin-top:0px;margin-bottom:0px;line-height:21.3333px;padding:0px;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13px;white-space:normal;"> <br /> </p> <p style="margin-top:0px;margin-bottom:0px;line-height:21.3333px;padding:0px;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13px;white-space:normal;"> <span style="font-size:14px;">恭王?游览U?时20分钟</span> </p> <p style="margin-top:0px;margin-bottom:0px;line-height:21.3333px;padding:0px;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13px;white-space:normal;"> <br /> </p> <p style="margin-top:0px;margin-bottom:0px;line-height:21.3333px;padding:0px;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13px;white-space:normal;"> <span style="font-size:14px;">参观</span><span style="line-height:21.3333px;color:#FF9900;font-size:14px;">【恭王府?/span><span style="font-size:14px;">Q含首道门票Q?-清朝巨贪和珅的府邸,京城癑֧脍炙人口的“皇帝家有的和珅家有Q皇帝家没有的和珅家也有”。只有进到里面才能解开q其中的奥秘Q了解一座恭王府Q半部清朝史?/span> </p> <p style="white-space:normal;"> <span style="font-family:宋体;"><br /> </span> </p> <p style="white-space:normal;"> <span style="font-family:宋体;"><br /> </span> </p> <p style="white-space:normal;"> <span style="font-family:宋体;font-size:14px;">W二?nbsp;八达岭长?鸟l水立方外?颐和?清华/北大外观</span> </p> <p style="white-space:normal;"> <span style="font-family:宋体;"><br /> </span> </p> <p style="white-space:normal;"> <span style="font-family:宋体;"></span> </p> <p style="margin-top:0px;margin-bottom:0px;line-height:21.3333px;padding:0px;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13px;white-space:normal;"> <span style="font-size:14px;">早餐Q因出发较早Q请到前台领取已打包好的单早?/span> </p> <p style="margin-top:0px;margin-bottom:0px;line-height:21.3333px;padding:0px;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13px;white-space:normal;"> <br /> </p> <p style="margin-top:0px;margin-bottom:0px;line-height:21.3333px;padding:0px;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13px;white-space:normal;"> <span style="font-size:14px;">八达岭长?游览U?时30分钟早餐后出发,奔ʎ延庆Q游览D世闻名的</span><span style="line-height:21.3333px;color:#FF9900;font-size:14px;">【八辑ֲ长城?/span><span style="font-size:14px;">Q?八达岭长城ؓ长城建筑最_֍D,山从中Q层峦叠嶂,万里长城Q蜿蜒曲折,每一砖每一石都向游客讲q着心酸、战争、硝烟、守卫和拼杀Q信步长城,征服长城Q做一回真正的好汉。免费品北京特色小吃果脯?/span> </p> <p style="margin-top:0px;margin-bottom:0px;line-height:21.3333px;padding:0px;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13px;white-space:normal;"> <span style="line-height:21.3333px;color:#0066CC;font-size:14px;">【推荐交通工P八达岭长城滑?20?人,h据个人需求自愿自理?/span> </p> <p style="margin-top:0px;margin-bottom:0px;line-height:21.3333px;padding:0px;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13px;white-space:normal;"> <br /> </p> <p style="margin-top:0px;margin-bottom:0px;line-height:21.3333px;padding:0px;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13px;white-space:normal;"> <span style="font-size:14px;">奥体中心外观鸟l水立?游览U?时游览奥林匹克公园Q近距离接触2008q奥q会开闭幕式场?-</span><span style="line-height:21.3333px;color:#FF9900;font-size:14px;">【鸟巢?/span><span style="font-size:14px;">?/span><span style="line-height:21.3333px;color:#FF9900;font-size:14px;">【水立方?/span><span style="font-size:14px;">Q外观“鸟巢”、“水立方?strong>建筑风格Q细l品呛_</strong>设计的精,走在鸟l、水立方外,仿佛又看C赛场中运动健儿矫健的w姿Q仿佛能听到观众们热情的加a助威。远观中央电视台转播?玲珑塔、坐落于北京龙脉上的盘古七星大酒店龙头设计、n奥林匹克林公园清新I气?/span> </p> <p style="margin-top:0px;margin-bottom:0px;line-height:21.3333px;padding:0px;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13px;white-space:normal;"> <span style="line-height:21.3333px;color:#0066CC;font-size:14px;">【推荐交通工P奥运火车套(赠送汉唐之风演出)180?人,h据个人需求自愿自理?/span> </p> <p style="margin-top:0px;margin-bottom:0px;line-height:21.3333px;padding:0px;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13px;white-space:normal;"> <br /> </p> <p style="margin-top:0px;margin-bottom:0px;line-height:21.3333px;padding:0px;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13px;white-space:normal;"> <span style="font-size:14px;">午餐 </span><span style="line-height:21.3333px;color:#FF9900;font-size:14px;">【春饼宴?</span><span style="font-size:14px;">30??/span> </p> <p style="margin-top:0px;margin-bottom:0px;line-height:21.3333px;padding:0px;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13px;white-space:normal;"> <br /> </p> <p style="margin-top:0px;margin-bottom:0px;line-height:21.3333px;padding:0px;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13px;white-space:normal;"> <span style="font-size:14px;">颐和?游览U?时20分钟游览</span><span style="line-height:21.3333px;color:#FF9900;font-size:14px;">【颐和园?/span><span style="font-size:14px;">Q这里是中国最完美的皇家大花园Q系清朝N皇帝为母后祝贺六十大寿而徏Qؓ圆明园的附属园,颐和园是中国园林与东方园林最杰出的代表之一、ؓ我国现存规模最大、世界上保存最完整的皇家园林,q里山水一Ԍ夏日昆明湖上药荡漾Q万寿山郁郁pQ景自天成?/span> </p> <p style="margin-top:0px;margin-bottom:0px;line-height:21.3333px;padding:0px;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13px;white-space:normal;"> <br /> </p> <p style="margin-top:0px;margin-bottom:0px;line-height:21.3333px;padding:0px;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13px;white-space:normal;"> <span style="font-size:14px;">清华/北大Q外观)游览U?0分钟</span> </p> <p style="margin-top:0px;margin-bottom:0px;line-height:21.3333px;padding:0px;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13px;white-space:normal;"> <span style="font-size:14px;">外观高等院校?/span><span style="line-height:21.3333px;color:#FF9900;font-size:14px;">【清华大学或北京大学?/span><span style="font-size:14px;">Q感受我国最高学府风范,一睹历史名校风采,孩子们到来可以树立远大理惻I大h们来q可以一了心愿,游客可于门口拍照。沿途可观中华世U坛外景Q中华世U坛是一座日晷型的纪忉|徏{它以“中和”、“和谐”之,体现了“hcM大自然的协调发展”、“科学精与道d相结合的理想光辉”及东西文化怺交流、和谐融合的思想?/span> </p> <p style="white-space:normal;"> <span style="font-family:宋体;"></span> </p> <p style="white-space:normal;"> <span style="text-indent:32px;font-family:宋体;"><br /> </span> </p> <p style="white-space:normal;"> <span style="text-indent:32px;font-family:宋体;"><br /> </span> </p> <p style="white-space:normal;"> <span style="text-indent:32px;font-family:宋体;font-size:14px;">W三?圆明园遗址-什Ҏv–前门大?/span> </p> <p style="white-space:normal;"> <span style="font-family:宋体;"><br /> </span> </p> <p style="white-space:normal;"> <span style="font-family:宋体;"></span> </p> <p style="margin-top:0px;margin-bottom:0px;line-height:21.3333px;padding:0px;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13px;white-space:normal;"> <span style="font-size:14px;">早餐 酒店前台领取早餐?/span> </p> <p style="margin-top:0px;margin-bottom:0px;line-height:21.3333px;padding:0px;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13px;white-space:normal;"> <br /> </p> <p style="margin-top:0px;margin-bottom:0px;line-height:21.3333px;padding:0px;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13px;white-space:normal;"> <span style="font-size:14px;">圆明?游览U?0分钟</span> </p> <p style="margin-top:0px;margin-bottom:0px;line-height:21.3333px;padding:0px;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13px;white-space:normal;"> <span style="font-size:14px;">参观</span><span style="line-height:21.3333px;color:#FF9900;font-size:14px;">【圆明园?/span><span style="font-size:14px;">Q含首道门票Q,该园是一l清代的大型皇家园林Q由圆明园及光园长春园和焝春园Q后改称万春园)l成Q统UCؓ“圆明三园”。此外,q有许多园Q分布在圆明园东、西、南三面Q众星拱月般地环l在圆明园周围。圆明园规模宏伟Q运用了各种造园技巧,融会了各式园林风|是中国园林艺术史上的峰作品?860q_圆明园在W二ơ鸦片战争中被英法联军焚毁,C存遗址?/span> </p> <p style="margin-top:0px;margin-bottom:0px;line-height:21.3333px;padding:0px;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13px;white-space:normal;"> <br /> </p> <p style="margin-top:0px;margin-bottom:0px;line-height:21.3333px;padding:0px;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13px;white-space:normal;"> <span style="font-size:14px;">午餐 </span><span style="line-height:21.3333px;color:#FF9900;font-size:14px;">【龙湖饺子?</span><span style="font-size:14px;">30??/span> </p> <p style="margin-top:0px;margin-bottom:0px;line-height:21.3333px;padding:0px;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13px;white-space:normal;"> <br /> </p> <p style="margin-top:0px;margin-bottom:0px;line-height:21.3333px;padding:0px;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13px;white-space:normal;"> <span style="font-size:14px;">什Ҏv 游览U?时</span> </p> <p style="margin-top:0px;margin-bottom:0px;line-height:21.3333px;padding:0px;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13px;white-space:normal;"> <span style="font-size:14px;">游览冯小刚导演新电媄《老炮》实景拍摄地</span><span style="line-height:21.3333px;color:#FF9900;font-size:14px;">【什Ҏv风景区?/span><span style="font-size:14px;">Q游览时间不于1时Q,“游什ҎvQ看老北京”,q里有北京保存完整的胡同Q您能体验皇城根儿文化,q能参观北京d的的酒吧街?</span> </p> <p style="margin-top:0px;margin-bottom:0px;line-height:21.3333px;padding:0px;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13px;white-space:normal;"> <span style="line-height:21.3333px;color:#0066CC;font-size:14px;">【推荐交通工P老北京黄包R胡同?天桥l技堂会120?人,h据个人需求自愿自理?/span> </p> <p style="margin-top:0px;margin-bottom:0px;line-height:21.3333px;padding:0px;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13px;white-space:normal;"> <br /> </p> <p style="margin-top:0px;margin-bottom:0px;line-height:21.3333px;padding:0px;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13px;white-space:normal;"> <span style="font-size:14px;">前门大街 游览U?0分钟</span> </p> <p style="margin-top:0px;margin-bottom:0px;line-height:21.3333px;padding:0px;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13px;white-space:normal;"> <span style="line-height:21.3333px;color:#FF9900;font-size:14px;">前门大街</span><span style="font-size:14px;">是北京非常著名的商业街。位于京城中轴线Q北起前门月亮湾Q南臛_桥\口,与天桥南大街相连。明嘉靖二十九年Q?550Q徏外城前是皇帝出城赴天坛、山川坛的M路,建外城后为外城主要南北街道。民众俗U前门大街?大街?45cI行R道宽20c뀂明、清x国时皆称正阳门大街?965q正式定名ؓ前门大街?/span> </p> <p style="line-height:24px;white-space:normal;background-color:#FFFFFF;"> <span style="font-family:宋体;"></span> </p> <p style="line-height:24px;white-space:normal;background-color:#FFFFFF;"> <span style="font-family:宋体;"><br /> </span> </p> <p style="line-height:24px;white-space:normal;background-color:#FFFFFF;"> <span style="font-family:宋体;font-size:14px;">W四?nbsp;天|-意式风情街、瓷房子、塘沽外滩、洋货市?/span> </p> <p style="line-height:24px;white-space:normal;background-color:#FFFFFF;"> <span style="line-height:22px;letter-spacing:0px;font-family:宋体;"><br /> </span> </p> <p style="line-height:24px;white-space:normal;background-color:#FFFFFF;"> <span style="line-height:22px;letter-spacing:0px;font-family:宋体;font-size:14px;"><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:14px;">早上五环内免费客Z北京出发前往天| 五环外客人司Z与客人约定集合时间和地点</span></span> </p> <p style="margin-top:0px;margin-bottom:0px;white-space:normal;background-color:#FFFFFF;line-height:21.3333px;padding:0px;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13px;"> <br /> </p> <p style="margin-top:0px;margin-bottom:0px;white-space:normal;background-color:#FFFFFF;line-height:21.3333px;padding:0px;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13px;"> <span style="font-size:14px;">游览素有“万国徏{博览会”之U的</span><span style="line-height:21.3333px;color:#333333;font-size:14px;">意大利风情区Q?/span><span style="font-size:14px;">游览1时30分钟Q?/span> </p> <p style="margin-top:0px;margin-bottom:0px;white-space:normal;background-color:#FFFFFF;line-height:21.3333px;padding:0px;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13px;"> <span style="font-size:14px;">游览天|现存规模唯一完整【五大道意风区】典型巴z克风格建筑,占地771亩,素来有“万国徏{博览会”之Uͼ众多名h故居囊括其中Q梁启超故居、曹故居)Q以及众多媄视剧作品取景地?/span> </p> <p style="margin-top:0px;margin-bottom:0px;white-space:normal;background-color:#FFFFFF;line-height:21.3333px;padding:0px;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13px;"> <br /> </p> <p style="margin-top:0px;margin-bottom:0px;white-space:normal;background-color:#FFFFFF;line-height:21.3333px;padding:0px;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13px;"> <span style="font-size:14px;">参观</span><span style="line-height:21.3333px;color:#333333;font-size:14px;">h?/span><span style="font-size:14px;">(游览40分钟)</span> </p> <p style="margin-top:0px;margin-bottom:0px;white-space:normal;background-color:#FFFFFF;line-height:21.3333px;padding:0px;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13px;"> <span style="font-size:14px;">参观价?0多亿元h民币、由五十吨水晶、几十万片五大窑古瓷片,历时5q修建的中国古瓷博物?/span><span style="line-height:21.3333px;color:#FF9900;font-size:14px;">【瓷房子?/span><span style="font-size:14px;">游览30分钟Q??0日至2?日瓷房子春节休假Q停止开放!2?日正式开馆,l您带来不变Q敬误解!Q?/span> </p> <p style="margin-top:0px;margin-bottom:0px;white-space:normal;background-color:#FFFFFF;line-height:21.3333px;padding:0px;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13px;"> <br /> </p> <p style="margin-top:0px;margin-bottom:0px;white-space:normal;background-color:#FFFFFF;line-height:21.3333px;padding:0px;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13px;"> <span style="font-size:14px;">参观</span><span style="line-height:21.3333px;color:#333333;font-size:14px;">【古文化街?/span><span style="font-size:14px;">(游览1时)</span> </p> <p style="margin-top:0px;margin-bottom:0px;white-space:normal;background-color:#FFFFFF;line-height:21.3333px;padding:0px;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13px;"> <span style="font-size:14px;">乘R赴天z?AU景?/span><span style="line-height:21.3333px;color:#FF9900;font-size:14px;">【古文化街?/span><span style="font-size:14px;">感受文化呟뀁中国味、天z味Q领略地道的天|风土人情Q欣赏天z民间工艺品“惔人张彩塑、杨柳青q画、魏记风{”了解有着600多年历史的我国三大妈庙</span><span style="line-height:21.3333px;color:#FF9900;font-size:14px;">【天后宫?/span><span style="font-size:14px;">Q远?/span><span style="line-height:21.3333px;color:#FF9900;font-size:14px;">【天z之眹{?/span><span style="font-size:14px;">Q?/span><span style="line-height:21.3333px;color:#FF9900;font-size:14px;">【望h教堂?/span> </p> <p style="margin-top:0px;margin-bottom:0px;white-space:normal;background-color:#FFFFFF;line-height:21.3333px;padding:0px;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13px;"> <br /> </p> <p style="margin-top:0px;margin-bottom:0px;white-space:normal;background-color:#FFFFFF;line-height:21.3333px;padding:0px;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13px;"> <span style="font-size:14px;">参观</span><span style="line-height:21.3333px;color:#333333;font-size:14px;">【天z之眹{?/span><span style="font-size:14px;">(游览30分钟)</span> </p> <p style="margin-top:0px;margin-bottom:0px;white-space:normal;background-color:#FFFFFF;line-height:21.3333px;padding:0px;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13px;"> <span style="font-size:14px;">q观天|的地标性徏{,直径高达110cI世界上最大的桥上摩天?/span><span style="line-height:21.3333px;color:#FF9900;font-size:14px;">【天z之眹{?/span> </p> <p style="margin-top:0px;margin-bottom:0px;white-space:normal;background-color:#FFFFFF;line-height:21.3333px;padding:0px;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13px;"> <span style="font-size:14px;">沉K欣赏天z发地三岔沛_Q当q大Ҏ水成功之圎ͼ古黄沛_口Q有着“禹贡黄河”之U的母亲?/span><span style="line-height:21.3333px;color:#FF9900;font-size:14px;">【v沟?/span><span style="font-size:14px;">。沿h景观带R览百q老桥</span><span style="line-height:21.3333px;color:#FF9900;font-size:14px;">【金汤桥】【望h教堂?/span> </p> <p style="margin-top:0px;margin-bottom:0px;white-space:normal;background-color:#FFFFFF;line-height:21.3333px;padding:0px;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13px;"> <br /> </p> <p style="margin-top:0px;margin-bottom:0px;white-space:normal;background-color:#FFFFFF;line-height:21.3333px;padding:0px;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13px;"> <span style="font-size:14px;">参观</span><span style="line-height:21.3333px;color:#333333;font-size:14px;">【v沛_滩公园?/span><span style="font-size:14px;">(游览1时)</span> </p> <p style="margin-top:0px;margin-bottom:0px;white-space:normal;background-color:#FFFFFF;line-height:21.3333px;padding:0px;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13px;"> <span style="font-size:14px;">赴塘沽游览渤h里的一颗明?/span><span style="line-height:21.3333px;color:#FF9900;font-size:14px;">【v沛_滩公园?/span><span style="font-size:14px;">Q乘豪华游轮出v观光Qv上可ƣ赏亚洲最大开启桥</span><span style="line-height:21.3333px;color:#FF9900;font-size:14px;">【v沛_桥?/span><span style="font-size:14px;">东南亚著名赌船“东方公d”(香港电媄《赌》的实景拍摄圎ͼ与大亲密接触,投入大v的怀抱,一览v上无限风光与万吨巨轮擦肩而过感受大v风情观v何入口?/span> </p> <p style="margin-top:0px;margin-bottom:0px;white-space:normal;background-color:#FFFFFF;line-height:21.3333px;padding:0px;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13px;"> <br /> </p> <p style="margin-top:0px;margin-bottom:0px;white-space:normal;background-color:#FFFFFF;line-height:21.3333px;padding:0px;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13px;"> <span style="font-size:14px;">参观【洋货市场?游览1时)</span> </p> <p style="margin-top:0px;margin-bottom:0px;white-space:normal;background-color:#FFFFFF;line-height:21.3333px;padding:0px;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13px;"> <span style="font-size:14px;">最后逛体现“洋货,z味Q洋品牌”的</span><span style="line-height:21.3333px;color:#FF9900;font-size:14px;">【洋货市场?/span><span style="font-size:14px;">Q洋货市Z要经营品U有汽R、摩托R、家c照相器材、服装、手表、打火机、音响等Q市N易自由度高,购货方式灉|多样Q货品h位经又不乏“珍、奇、特”,因此塘沽z货市场成了覆盖“三北”,辐射全国北方最大的z货集散圎ͼ成ؓ天|的“沙头角”,充分体现“洋货、洋呟뀁洋品牌”的特色?/span> </p> <p style="margin-top:0px;margin-bottom:0px;white-space:normal;background-color:#FFFFFF;line-height:21.3333px;padding:0px;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13px;"> <br /> </p> <p style="margin-top:0px;margin-bottom:0px;white-space:normal;background-color:#FFFFFF;line-height:21.3333px;padding:0px;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13px;"> <span style="font-size:14px;">l束愉快的天z之旅,乘汽车返回北京,游客沉K就q下车返E?/span> </p> <div> <br /> </div> </span> </h1> <p style="line-height:24px;white-space:normal;background-color:#FFFFFF;"> <span style="letter-spacing:0px;font-family:宋体;"></span> </p> </div> </div> <div class="lyjg"></div> <div class="contdh" name="bz" id="bz">服务标准</div> <div class="contbody"> 交通:往q豪华空调旅游巴士(50座)<br /> 用餐Q?每天正餐十h一桌,十菜一汤(人数不够十h时菜数相应减?Q?br /> 导游Q专业持证优U导游讲解服务Q?br /> 门票Q包含所有景炚w(自费景点除外Q;<br /> 保险Q旅行社责Q险及n意外险;<br /> * 老h/学生凭有效证件优?0?br /> * 儿童Q?.2c以下儿童免费,含餐Q不占R位及床位Q若产生门票按实际发生费用自理; </div> <div class="lyjg"></div> <div class="contdh" name="xz" id="xz">预订ȝ</div> <div class="contbody"> <p><span style="color: rgb(255,0,0)"><strong>本社为正规注册旅行社Q所有旅游线路天天发团,此团为纯玩团Q全E无M购物景点Q保证游客的充游览旉。真正的操作C,独立发团Q绝不倒团卖团Q承诺即实行QR位有限,h抓紧旉报名?/strong></span><br />  1.因行Eؓ散拼滚动循环Q导游有权调整景Ҏ览前后顺序,可根据我Cօ体安排而调_但不会取消行E、减景炏V?br />  2.延住客hQ我C不予送站Q由个h原因攑ּ行程者,费用不退Q?br />  3.h位游客出行务必带好n份证Q否则无法入住酒店)。游客在旅游l束后若想lg住,在有房的前提下可按内部特惠h补交房款卛_?br />  4.预定成功后于出团前一天上午我C֮服h员会致电通知出团事宜Q如未接到通知请及时来?免费咨询热线Q?1057131137 Q?Z耽误您的Q请务必最提前一天预定;<br />  5.  24时提供免费接站服务?br /> 1Q飞机来E:西单民航大厦或公d机场大巴车站Q?br /> 2Q火车来E:北京站出站口 西客站北q场出站口;<br /> 3Q汽车来E:市内各长途汽车站出站口;<br /> 4Q我Cַ作h员在以上地点接站?/p> </div> <div class="lyjg"></div> <div class="contdh" name="wxts" id="wxts">温馨提示</div> <div class="contbody"> <p>预订前请仔细阅读 北京旅游预订ȝ<br /> 1、在您欣赏美景n受美食的同时Q请保管好您的私产?br /> 2、在您进行旅游活动前Q请先参考当天的天气预报情况及其他专业h士或机构的的相关和公告?br /> 3、ؓ了不耽误您的行程Q请您在国内航班起飞?0分钟前达到机场办理登机及相关手箋Qƈ核对好自q姓名?br /> 4、凡因游客个人原因,在行E中自愿攑ּ、自动离团、或更换景点、用、住宿等费用一概不退Q所有赠送景点如游客不进不退M费用Q?/p> </div> <div class="lyjg"></div> <div class="contdh" name="pl" id="pl">用户评论</div> <div class="contbody"><script language="javascript" src="/themes/1800603_lvyou01_pc/ycnh/js/ol.js"></script></div> <div class="lyjg"></div> <div class="contdh" name="bm" id="bm">我要报名</div> <div class="contbody"> <div class="baoming"> <style> .elegant-aero { margin-left:auto; margin-right:auto; max-width: 950px; background: #ffffff; padding: 20px 20px 20px 1px; font: 12px Arial, Helvetica, sans-serif; color: #fff; } .elegant-aero h1 { font: 24px "Trebuchet MS", Arial, Helvetica, sans-serif; padding: 10px 10px 10px 20px; display: block; background: #852f1d; border-bottom: 1px solid #B8DDFF; margin: -20px -20px 15px; } .elegant-aero h1>span { display: block; font-size: 11px; } .elegant-aero label>span { float: left; margin-top: 10px; color: #000; } .elegant-aero label { display: block; margin: 0px 0px 5px; } .elegant-aero label>span { float: left; width: 10%; text-align: right; padding-right: 15px; margin-top: 10px; font-weight: bold; } .elegant-aero input[type="text"], .elegant-aero input[type="email"], .elegant-aero textarea, .elegant-aero select { color: #888; width: 40%; padding: 0px 0px 0px 5px; border: 1px solid #C5E2FF; background: #FBFBFB; outline: 0; -webkit-box-shadow:inset 0px 1px 6px #ECF3F5; box-shadow: inset 0px 1px 6px #ECF3F5; font: 200 12px/25px Arial, Helvetica, sans-serif; height: 30px; line-height:15px; margin: 2px 6px 16px 0px; } .elegant-aero textarea{ height:100px; padding: 5px 0px 0px 5px; width: 70%; } .elegant-aero select { background: #fbfbfb url('down-arrow.png') no-repeat right; background: #fbfbfb url('down-arrow.png') no-repeat right; appearance:none; -webkit-appearance:none; -moz-appearance: none; text-indent: 0.01px; text-overflow: ''; width: 70%; } .elegant-aero .button{ padding: 10px 30px 10px 30px; background: #66C1E4; border: none; color: #FFF; box-shadow: 1px 1px 1px #4C6E91; -webkit-box-shadow: 1px 1px 1px #4C6E91; -moz-box-shadow: 1px 1px 1px #4C6E91; text-shadow: 1px 1px 1px #5079A3; } .elegant-aero .button:hover{ background: #3EB1DD; } </style> <form action="/index.php?r=DuxCms/Form/push" method="post" AutoComplete="off" class="elegant-aero"> <h1>预订提醒 <span>请如实填写相兌料,我们的旅渔R问会W一旉联系?/span> </h1> <label> <span style="float:left;">预订U\ :</span> <input id="name" type="text" name="line"/> </label> <label> <span style="float:left;">姓名 :</span> <input id="name" type="text" name="name"/> </label> <label> <span style="float:left;">电话 :</span> <input id="tel" type="text" name="tel" /> </label> <label> <span style="float:left;">参团人数 :</span> <input id="tel" type="text" name="renshu" /> </label> <label> <span style="float:left;">参团旉 :</span> <input id="tel" type="text" name="shijian" /> </label> <label> <span style="float:left;">其他需求留a :</span> <textarea id="content" name="wenti" onfocus="if(value=='入住什么酒店,是否需要接机,接RQ是否有孩{有其他需求请在此详细说明'){value=''}" onblur="if (value ==''){value='入住什么酒店,是否需要接机,接RQ是否有孩{有其他需求请在此详细说明'}">入住什么酒店,是否需要接机,接RQ是否有孩{有其他需求请在此详细说明</textarea> </label> <label> <span> </span> <input name="table" type="hidden" value="liuyan"> <input name="token" type="hidden" value='f27371c6ea69d2b0b970d0285410fd35 '> <button class="button" type="submit">提交</button> </label> </form> </div> </div> </div> </div> <div class="lyjg"></div> <div class="lycear"></div> <div class="zizhi"><img src="/themes/1800603_lvyou01_pc/ycnh/img/zizhi.jpg" /></div> <div class="lyjg"></div> <div class="lycear"></div> ? <div class="foots"> <div style="float:left; padding-top:10px; text-align:center; padding-left:20px; width:100%;"> <div> <span style="font-size:14px;line-height:21px;white-space:normal;color:#CCCCCC;"><span style="color:#666666;font-family:微Y雅黑, Tahoma, Arial, sans-serif;font-size:16px;white-space:normal;background-color:#FFFFFF;">©2018 北京金马国际旅行C有限公? All rights reserved.丨旅游经营许可证号L-BJ00870丨京ICP?6011971?3 <script> var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://#/hm.js?86fb2e9bb9428c06512448bf6847371a"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })(); </script> </span></span><span style="font-family:inherit;font-size:14px;line-height:22.4px;white-space:pre-wrap;background-color:#FFFFFF;color:#CCCCCC;"></span><span style="font-family:inherit;font-size:14px;line-height:21px;"></span> </div> </div> <div class="lycear"></div> <img src="/themes/1800603_lvyou01_pc/ycnh/img/ba.jpg" /> </div> <!--本站׃创年华网l提供技术支持,专业旅游|站搭徏商!QQQ?604894550!--> </div> </div> <a href="http://www.7164939.live/"><span class="STYLE1">Ϸ㿪Ƶ</span></a> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "http:") ? "http://js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <a href="http://www.zeembx.tw">ʸ36ѡ7ʱ</a> <a href="http://www.242762.tw">ʱʱʿ</a> <a href="http://www.395181.tw">˫ʿѯ</a> <a href="http://www.837819.tw">ʮһѡΰ</a> <a href="http://www.wzawil.tw">3з</a> <a href="http://www.sikqsj.tw">ɷݹƱ </a> <a href="http://www.224746.tw">ũֻ</a> <a href="http://www.965377.tw">㽭ʮһѡֻ</a> <a href="http://www.muipyr.tw">ֿʲô˼</a> <a href="http://www.ugpzzz.tw">ͨð</a> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>