?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 北京金马国际旅行C股份有限公?/title> <meta name="keywords" content="北京金马国际旅行C?北京金马国际旅行C有限公?北京金马旅行C֮|? /> <meta name="description" content="." /> <meta name="author" content="云创q华|络 www.88321.cn QQ35618612" /> <meta name="copyright" content="2011-2020 88321.CN" /> <link href="/themes/1800603_lvyou01_pc/ycnh/css/css.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div class="bodybj"> <div class="lytop"> <div class="topgonggao"><span style="color:Red"> 公告Q?/span>真诏L行《旅游法》相兌定,现本|站内所列行E,其行E中凡包含自贏V购物、小费的旅游相关行程U\Q我Cַ不再发团Q?<span style="float:right">Ƣ迎光 北京金马国际旅行C股份有限公?nbsp; </span></div> <div class="logolist"> <div class="logo"><img src="/upload/2018-06-15/d71f8b1b2afd6c13c2ef1b7025083c67.png" /></div> <div class="logoright"><img src="/upload/2018-06-06/0332425113cc63dc3d604b8ca8fe1a30.png" /></div> </div> </div> <div class="dhbj"> <div class="lydh"> <ul class="list01"> <li class="list01_a"><a href="/">|站首页</a></li> <li class="list01_a"><a href="http://www.7164939.live/list-7.html">北京一日游</a></li> <li class="list01_a"><a href="http://www.7164939.live/list-8.html">北京二日?/a></li> <li class="list01_a"><a href="http://www.7164939.live/list-9.html">北京三日?/a></li> <li class="list01_a"><a href="http://www.7164939.live/list-22.html">北京多日?/a></li> <li class="list01_a"><a href="http://www.7164939.live/list-43.html">北京周边?/a></li> <li class="list01_a"><a href="http://www.7164939.live/list-45.html">Uh定制?/a></li> <li class="list01_a"><a href="http://www.7164939.live/list-47.html">北京旅游景点</a></li> <li class="list01_a"><a href="http://www.7164939.live/list-57.html">旅游UR</a></li> <li class="list01_a"><a href="http://www.7164939.live/list-58.html">酒店预订</a></li> <li class="list01_a"><a href="http://www.7164939.live/page-54.html">关于我们</a></li> <li class="list01_a"><a href="http://www.7164939.live/page-20.html">联系我们</a></li> </ul> <div class="lycear"></div> </div> </div> <div class="lybody"> <div class="left_content"> <div class="leftbody"> <div class="lefthead">在线咨询客服</div> <div style="background:url(/upload/2018-06-20/795dc334f14555363701a2f34142039b.png); height:174px; padding-top:266px; padding-left:55px;"> <p> <span style="line-height:1.5;">散客咨询  </span><span style="line-height:1.5;"><a target="_blank"><img src="http://wpa.qq.com/pa?p=2:351107957:51" alt="点击q里l我发消? title="点击q里l我发消? border="0" /></a></span> </p> <p> <span style="line-height:1.5;">预定专席  </span><a target="_blank"><img src="http://wpa.qq.com/pa?p=2:351107957:51" alt="点击q里l我发消? style="line-height:1.5;" /></a> </p> <p> <span style="line-height:1.5;">优惠zd  </span><a target="_blank"><img src="http://wpa.qq.com/pa?p=2:351107957:51" alt="点击q里l我发消? style="line-height:1.5;" /></a> </p> <p> <span style="line-height:1.5;">投诉  </span><span style="line-height:1.5;"><a target="_blank"><img src="http://wpa.qq.com/pa?p=2:351107957:51" alt="点击q里l我发消? title="点击q里l我发消? border="0" /></a></span> </p> </div> </div> <div class="lyjg"></div> <div class="leftbody"> <img src="/themes/1800603_lvyou01_pc/ycnh/img/myd.jpg" /> </div> <div class="lyjg"></div> <div class="leftbody"> <div class="lefthead">客户回访</div> <ul> <div class="huifang"> <div class="huifangleft"></div> <div class="huifangright">李女士:我家玩的很好Q确实是U玩无购物,</div> <div class="lycear"></div> </div> <div class="huifang"> <div class="huifangleft"></div> <div class="huifangright">李女士:q几天小长假景点人暴多,但冯导游工作非常C</div> <div class="lycear"></div> </div> <div class="huifang"> <div class="huifangleft"></div> <div class="huifangright">贑֥士:住宿比较满意交通方面;行程安排合理Q?/div> <div class="lycear"></div> </div> <div class="huifang"> <div class="huifangleft"></div> <div class="huifangright">梁先生:通过朋友介绍的,选的品质最好的U\Q?/div> <div class="lycear"></div> </div> <div class="huifang"> <div class="huifangleft"></div> <div class="huifangright">杜女生:真的Z错的不进店,没有׃八糟的推</div> <div class="lycear"></div> </div> <div class="huifang"> <div class="huifangleft"></div> <div class="huifangright">卢先生:我们是外地过来,选了很多Ӟ最后选这</div> <div class="lycear"></div> </div> <div class="huifang"> <div class="huifangleft"></div> <div class="huifangright">金先生:感谢孟Q感谢我们,谢谢您们为我</div> <div class="lycear"></div> </div> <div class="huifang"> <div class="huifangleft"></div> <div class="huifangright">牛先生:和家Z起参加的行程感谢孟Ҏ们的</div> <div class="lycear"></div> </div> <div class="huifang"> <div class="huifangleft"></div> <div class="huifangright">张女士:四晚五日游很不错Q物所|很愉快!</div> <div class="lycear"></div> </div> <div class="huifang"> <div class="huifangleft"></div> <div class="huifangright">耿女士:非常感谢帮我们完成了公司之旅Q各方便</div> <div class="lycear"></div> </div> <div class="huifang"> <div class="huifangleft"></div> <div class="huifangright">王先生:接送不错,U\q可以,是h高一?/div> <div class="lycear"></div> </div> <div class="huifang"> <div class="huifangleft"></div> <div class="huifangright">刘先生:带队导游很好Q很照顾我们Q谢谢!下次</div> <div class="lycear"></div> </div> </ul> </div> <div class="lyjg"></div> <div class="leftbody"> <img src="/themes/1800603_lvyou01_pc/ycnh/img/mydd.jpg" /> </div> <div class="lyjg"></div> <div class="leftbody"> <div id="demo" style="overflow:hidden; width:240px; height:600px;"> <div id="demo1"> <ul> <div class="lylist"> <span style="color:#666666;"> <script>var date=new Date();var now="";now=now+(date.getMonth()+1)+"-";now=now+date.getDate()+"";document.write(now)</script> ?* 2?/span><br /> <span style="color:#009900;">北京游玩3?北戴河黄金v怺日游 赠观上日出 住宿5晚游6?/span> </div> <div class="lylist"> <span style="color:#666666;"> <script>var date=new Date();var now="";now=now+(date.getMonth()+1)+"-";now=now+date.getDate()+"";document.write(now)</script> ?* 2?/span><br /> <span style="color:#009900;">首都之旅Q含吃住Q无购物无自费轻松VIP团。故宫、天坛、八辑ֲ长城、圆明园、恭亲王府、香山、颐和园、鸟巢水立方、国家大剧院、明十三c长安街、中南v</span> </div> <div class="lylist"> <span style="color:#666666;"> <script>var date=new Date();var now="";now=now+(date.getMonth()+1)+"-";now=now+date.getDate()+"";document.write(now)</script> ?* 4?/span><br /> <span style="color:#009900;">「纯??日游」首都之旅(含吃住)无购物无自费LVIP团。八辑ֲ长城、圆明园、恭亲王府、故宫、天坛、香山、颐和园、升国旗、鸟巢水立方、国家大剧院、明十三c长安街、中南v?/span> </div> <div class="lylist"> <span style="color:#666666;"> <script>var date=new Date();var now="";now=now+(date.getMonth()+1)+"-";now=now+date.getDate()+"";document.write(now)</script> ?* 2?/span><br /> <span style="color:#009900;">「八辑ֲ长城VIP专线+古都专线+文化专线Q免费看升国旗」八辑ֲ长城、明十三c香山公园、恭王府、清华北大、慈行宫、园明圆、故宫城、颐和园、天坛公园、万寿寺、钟鼓楼</span> </div> <div class="lylist"> <span style="color:#666666;"> <script>var date=new Date();var now="";now=now+(date.getMonth()+1)+"-";now=now+date.getDate()+"";document.write(now)</script> ?* 3?/span><br /> <span style="color:#009900;">首都之旅Q含吃住Q无购物无自费轻松VIP团?/span> </div> <div class="lylist"> <span style="color:#666666;"> <script>var date=new Date();var now="";now=now+(date.getMonth()+1)+"-";now=now+date.getDate()+"";document.write(now)</script> ?* 1?/span><br /> <span style="color:#009900;">「纯??日游」首都之旅(含吃住)无购物无自费LVIP团。八辑ֲ长城、明十三c鸟巢水立方、故宫、天坛、颐和园、国家大剧院</span> </div> <div class="lylist"> <span style="color:#666666;"> <script>var date=new Date();var now="";now=now+(date.getMonth()+1)+"-";now=now+date.getDate()+"";document.write(now)</script> ?* 3?/span><br /> <span style="color:#009900;">「尊贵六晚七日游」北戴河看大天z市、北京市、秦皇岛、故宫、八辑ֲ长城、香山、天坛、清华大学、国家大剧院、中南v、鸟巢水立方、圆明园、恭亲王府、颐和园、明十三c?/span> </div> <div class="lylist"> <span style="color:#666666;"> <script>var date=new Date();var now="";now=now+(date.getMonth()+1)+"-";now=now+date.getDate()+"";document.write(now)</script> ?* 5?/span><br /> <span style="color:#009900;">北京游玩3?北戴河黄金v怺日游 赠观上日出 住宿5晚游6?/span> </div> <div class="lylist"> <span style="color:#666666;"> <script>var date=new Date();var now="";now=now+(date.getMonth()+1)+"-";now=now+date.getDate()+"";document.write(now)</script> ?* 5?/span><br /> <span style="color:#009900;">北京游玩3?北戴河黄金v怺日游 赠观上日出 住宿5晚游6?/span> </div> <div class="lylist"> <span style="color:#666666;"> <script>var date=new Date();var now="";now=now+(date.getMonth()+1)+"-";now=now+date.getDate()+"";document.write(now)</script> ?* 3?/span><br /> <span style="color:#009900;">「深度五晚六日游」北京游??北戴河黄金v怺日游 赠观上日出 住宿5晚游6?/span> </div> <div class="lylist"> <span style="color:#666666;"> <script>var date=new Date();var now="";now=now+(date.getMonth()+1)+"-";now=now+date.getDate()+"";document.write(now)</script> ?* 4?/span><br /> <span style="color:#009900;">「尊贵五晚六日游」古都北??天|1天看航空母舰+北戴河看大v、看日出住一晚玩2?/span> </div> <div class="lylist"> <span style="color:#666666;"> <script>var date=new Date();var now="";now=now+(date.getMonth()+1)+"-";now=now+date.getDate()+"";document.write(now)</script> ?* 2?/span><br /> <span style="color:#009900;">首都之旅Q含吃住Q无购物无自费轻松VIP团?/span> </div> <div class="lylist"> <span style="color:#666666;"> <script>var date=new Date();var now="";now=now+(date.getMonth()+1)+"-";now=now+date.getDate()+"";document.write(now)</script> ?* 3?/span><br /> <span style="color:#009900;">首都之旅Q含吃住Q无购物无自费轻松VIP团。故宫、天坛、八辑ֲ长城、圆明园、恭亲王府、香山、颐和园、鸟巢水立方、国家大剧院、明十三c长安街、中南v</span> </div> <div class="lylist"> <span style="color:#666666;"> <script>var date=new Date();var now="";now=now+(date.getMonth()+1)+"-";now=now+date.getDate()+"";document.write(now)</script> ?* 7?/span><br /> <span style="color:#009900;">北京3-7日游为您Uh订制Q独立导游讲解、豪华商务R、玩遍北京大街小巗景点自由选、时间你说了?/span> </div> <div class="lylist"> <span style="color:#666666;"> <script>var date=new Date();var now="";now=now+(date.getMonth()+1)+"-";now=now+date.getDate()+"";document.write(now)</script> ?* 3?/span><br /> <span style="color:#009900;">「豪华专Uѝ八辑ֲ长城、明十三c鸟巢水立方外景Q十三陵水库、居庸关外景?/span> </div> </ul> </div> <div id="demo2"></div> </div> <script language="javascript"> var speed=30 demo2.innerHTML=demo1.innerHTML function Marquee(){ if(demo2.offsetTop-demo.scrollTop<=0) demo.scrollTop-=demo1.offsetHeight else{ demo.scrollTop++ } } var MyMar=setInterval(Marquee,speed) demo.onmouseover=function() { clearInterval(MyMar) } demo.onmouseout=function() { MyMar=setInterval(Marquee,speed)} </script> </div> <div class="lyjg"></div> <div class="leftbody"> <div class="lefthead">在线咨询</div> <ul> <div class="lylist"> <img src="/themes/1800603_lvyou01_pc/ycnh/img/wen.png" style="float:left;" />请问W一天早我们从天z坐快铁到北京,可以到酒店后把我们送到Ƣ乐谷吗Q北戴河之行l束后能送我们到入住的宾馆吗Q?br /> <img src="/themes/1800603_lvyou01_pc/ycnh/img/da.png" style="float:left;" />您好Q感谢您Ҏ们的支持与信任!M疑问您可以直接咨询我们的在线客服Q?</div> <div class="lylist"> <img src="/themes/1800603_lvyou01_pc/ycnh/img/wen.png" style="float:left;" />?2月䆾到北京有什么好玩的Q?br /> <img src="/themes/1800603_lvyou01_pc/ycnh/img/da.png" style="float:left;" />您好Q感谢您Ҏ们的支持与信任!M疑问您可以直接咨询我们的在线客服Q?</div> <div class="lylist"> <img src="/themes/1800603_lvyou01_pc/ycnh/img/wen.png" style="float:left;" />我想问一下,我是不是当天下飞机就可以L你们报团Q你们是不是天天可以出团的?<br /> <img src="/themes/1800603_lvyou01_pc/ycnh/img/da.png" style="float:left;" />您好Q感谢您Ҏ们的信Q与支持,我们U玩多日 </div> <div class="lylist"> <img src="/themes/1800603_lvyou01_pc/ycnh/img/wen.png" style="float:left;" />我是上v的旅客想提前一天到北京你们能帮我预定酒店吗Q我担心自己定的M们集中地q不方便Q?br /> <img src="/themes/1800603_lvyou01_pc/ycnh/img/da.png" style="float:left;" />您好Q感谢您Ҏ们的支持与信任!M疑问您可以直接咨询我们的在线客服Q?</div> <div class="lylist"> <img src="/themes/1800603_lvyou01_pc/ycnh/img/wen.png" style="float:left;" />北京出发【纯玩四晚五日游】:故宫、长城、颐和园、清华或北大、鸟巢、天坛,请问q个路线走程的\E多吗、因为有孩及孕?谢谢我们q几天就要过来,是否接?br /> <img src="/themes/1800603_lvyou01_pc/ycnh/img/da.png" style="float:left;" />您好Q感谢您Ҏ们的信Q和支?您参加的4 </div> <div class="lylist"> <img src="/themes/1800603_lvyou01_pc/ycnh/img/wen.png" style="float:left;" />Z么我的订单里找不到订单了Q?br /> <img src="/themes/1800603_lvyou01_pc/ycnh/img/da.png" style="float:left;" />您好Q感谢您Ҏ们的支持与信任!M疑问您可以直接咨询我们的在线客服Q?</div> <div class="lylist"> <img src="/themes/1800603_lvyou01_pc/ycnh/img/wen.png" style="float:left;" />我们5月䆾到北京有什么好玩的U\ȝ设计一下?br /> <img src="/themes/1800603_lvyou01_pc/ycnh/img/da.png" style="float:left;" />您好Q感谢您Ҏ们的支持与信任!M疑问您可以直接咨询我们的在线客服Q?</div> </ul> </div> <div class="lyjg"></div> <!-- <img src="/themes/1800603_lvyou01_pc/ycnh/img/dingzhi.jpg" /> --> <div class="lycear"></div> </div> <div class="right_content"> <img src="/themes/1800603_lvyou01_pc/ycnh/img/promote_small.jpg" width="955" /> <div class="weizhi">您的位置Q? >北京多日? </div> <div class="xlmun"> <div class="xllx">U玩?/div> <div class="xlname"> <div class="xlnames">U季Ҏ 北京4?晚跟团游·漫游皇城·拒绝早v·出游不留遗憾·赠VIP茶h星导游h?时深度?/div> <div class="xlnamex"> </div> </div> </div> <div class="xlzj"> <div class="xlimg"><img src="/upload/2019-04-25/9579652353ea46e9695beb001cb534b2.jpg" width="370" height="310" /></div> <div class="xljj"> <div class="xljjbody"> 出发城市Q北京市中心       累计<span class="xlzt">185911</span>人预?br /> ?nbsp;   |<strong><span class="xlzt">K? 1160 ?/span> </strong>   市场P<del> 1480 ?/del>   儿童P<strong><span class="xlzt">K? 580 ?/span></strong><br /> 儿童标准Q?.2c以下儿童免?br /> 出发日期Q天天发?br /> 行程天数Q?strong> 4 ?/strong>    提前报名Q?strong>提前预订Q优惠跟?/strong><br /> <p>?nbsp;   务:</p> <img src="/themes/1800603_lvyou01_pc/ycnh/img/tui.png" /> <p> 未消贚w?nbsp;       </p> <img src="/themes/1800603_lvyou01_pc/ycnh/img/fan.png" /> <p> 支持q期退?nbsp;       </p> <img src="/themes/1800603_lvyou01_pc/ycnh/img/mian.png" /> <p> 不满意免?/p> <div class="lycear"></div> </div> <div class="gonggao"> <span class="xlzt">公告Q?/span> 在北京街头经常能看到在很_的小q告上、旅游地图上及一些非法网站上看到低至70?50元的一日游U\,很多q明目张胆的打着“中国国际旅行社”“中青旅”等大型正规旅行C旗号,其在北京的火R站和镉K汽车站,散发“一日游”的广告大多是打着“中青旅”和“国旅”及“北京旅渔R散中心”的招牌,提醒游客要擦亮眼?别轻信! </div> </div> <div class="lycear"></div> </div> <div class="listdh"> <div class="listlx"> <ul> <li><a href="#ts">行程特色</a></li> <li><a href="#xc">行程介绍</a></li> <li><a href="#bz">服务标准</a></li> <li><a href="#xz">预订ȝ</a></li> <li><a href="#wxts">温馨提示</a></li> <li><a href="#pl">用户评论</a></li> <li><a href="#bm">我要报名</a></li> </ul> </div> <div class="listyuding"><a href="#bm"><img src="/themes/1800603_lvyou01_pc/ycnh/img/yuding.jpg" /></a></div> <script type="text/javascript" src="/themes/1800603_lvyou01_pc/ycnh/js/jquery1.42.min.js"></script> <script type="text/javascript"> $(function(){ //获取要定位元素距L览器剙的距? var navH = $(".listdh").offset().top; //滚动条事? $(window).scroll(function(){ //获取滚动条的滑动距离 var scroH = $(this).scrollTop(); //滚动条的滑动距离大于{于定位元素距离览器顶部的距离Q就固定Q反之就不固? if(scroH>=navH){ $(".listdh").css({"position":"fixed","top":0,"left":"50%","margin-left":"-334px"}); }else if(scroH<navH){ $(".listdh").css({"position":"static","margin":"0 auto"}); } console.log(scroH==navH); }) }) </script> </div> <div class="lyjg"></div> <div class="listbody"> <div class="contdh"><a name="ts" id="ts">行程特色</a></div> <div class="contbody"> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0pt;margin-left:0pt;"> <b><span style="font-size:32px;color:#E56600;">?/span></b><b><span style="font-family:Calibri;font-size:18px;color:#E56600;">用餐Q全E?/span><span style="font-size:18px;color:#E56600;">3</span><span style="font-family:Calibri;font-size:18px;color:#E56600;">?/span></b><b><span style="font-size:18px;color:#E56600;">3</span></b><b><span style="font-family:Calibri;font-size:18px;color:#E56600;">正餐Q早ؓ酒店自助Q脓心安?/span></b><b><span style="font-size:18px;color:#E56600;">3</span></b><b><span style="font-family:Calibri;font-size:18px;color:#E56600;">?/span></b><b><span style="font-size:18px;color:#E56600;">高标?/span></b><b><span style="font-family:Calibri;font-size:18px;color:#E56600;">正餐</span><span style="font-family:Calibri;font-size:18px;color:#E56600;">Q全面升U餐?/span></b><b><span style="font-size:18px;color:#E56600;">5</span></b><b><span style="font-size:18px;color:#E56600;">0/</span><span style="font-family:Calibri;font-size:18px;color:#E56600;">v</span></b><b><span style="font-size:18px;color:#E56600;">?/span></b> </p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0pt;margin-left:0pt;"> <b><span style="font-size:32px;color:#E56600;">?/span></b><b><span style="font-family:Calibri;font-size:18px;color:#E56600;">住宿Q精心挑选商圈高酒店连住,备选酒店少Q保障爸妈舒适的住宿环境</span></b> </p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0pt;margin-left:0pt;"> <b><span style="font-family:Calibri;font-size:18px;"><b style="white-space:normal;"><span style="font-size:32px;color:#E56600;">?/span></b><span style="color:#E56600;"></span><span style="color:#E56600;">行程Q北京当地正规豪华旅游巴士保障出行安全,全程一车一|让您旅途安心(除不可抗力因素全E不会更换导游和车)</span></span></b> </p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0pt;margin-left:0pt;"> <b><span style="font-size:32px;color:#E56600;">?/span></b><b><span style="font-family:Calibri;font-size:18px;color:#E56600;">游玩Q每天行E安排紧凑有度,不赶不篏Q每?/span><span style="font-size:18px;color:#E56600;">2</span><span style="font-family:Calibri;font-size:18px;color:#E56600;">个大景点后穿插小景点和表演,让爸妈游得更加舒?/span></b> </p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0pt;margin-left:0pt;"> <b><span style="font-size:32px;color:#E56600;">?/span></b><b><span style="font-family:Calibri;font-size:18px;color:#E56600;">购物Q全E?/span><span style="font-size:18px;color:#E56600;">0</span><span style="font-family:Calibri;font-size:18px;color:#E56600;">购物</span><span style="font-family:Arial;font-size:18px;color:#E56600;">0</span><span style="font-family:Calibri;font-size:18px;color:#E56600;">自费景点Q让您玩的更加舒?/span></b> </p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0pt;margin-left:0pt;"> <b><span style="font-size:32px;color:#E56600;">?/span></b><b><span style="font-family:Calibri;font-size:18px;color:#E56600;">贴心Q天安门前全家福Q留下北京精彩瞬_</span><span style="font-size:18px;color:#E56600;">24</span><span style="font-family:Calibri;font-size:18px;color:#E56600;">时专R接送服务,帮助客h拎行李,协助办理入住酒店Q到甉|口才d</span></b><b><span style="font-size:18px;color:#E56600;">?/span></b><b><o:p></o:p></b> </p> </div> <div class="lyjg"></div> <div class="contdh" name="xc" id="xc">行程介绍</div> <div class="contbody"> <div class=xingcheng> <p class="MsoNormal" style="margin-left:0pt;"> <b><span style="font-size:18px;color:#E53333;"> </span><span style="font-size:18px;color:#E53333;">W?/span><span style="font-size:18px;color:#E53333;">1</span><span><span style="font-size:18px;color:#E53333;">?各出发地   北京 </span> </span></b> </p> <p class="MsoNormal" style="margin-left:0pt;"> <b><span><span style="font-size:18px;color:#E53333;"><br /> </span></span></b> </p> <p class="MsoNormal" style="margin-left:0pt;"> <span>各出发地</span> 自行安排  北京 </p> <p class="MsoNormal" style="margin-left:0pt;"> 24<span>时专R免费接机</span><span>/</span><span>站服务:</span> </p> <p class="MsoNormal" style="margin-left:0pt;"> <span>抵达北京后,由司机师傅接?/span>/<span>站,送至酒店Q如您有需要师傅将协助您拎行李办理酒店入住Q?/span>司机会赠送每Z份精伴手礼Q?span>之后自由zd</span>~ </p> <p class="MsoNormal" style="margin-left:0pt;"> <span>接机</span>/<span>站提醒: </span> </p> <p class="MsoNormal" style="margin-left:0pt;"> 1<span>、飞地后请开手机或火车到站后h保持手机畅通?/span> </p> <p class="MsoNormal" style="margin-left:0pt;"> 2<span>、出团前一天下?/span><span>-</span><span>晚上车队司机会跟您联p,请保持手机畅通?/span> </p> <p class="MsoNormal" style="margin-left:0pt;"> 3<span>、如果预订h不是出游人,h备注好需要司机和导游联系的出思h电话?/span> </p> <p class="MsoNormal" style="margin-left:0pt;"> <span>固定接站点:北京首都机场Q?/span>T1 <span>航站?/span><span>5</span><span>号门Q?/span><span>T2 </span><span>航站?/span><span>9</span><span>号门Q?/span><span>T3 </span><span>航站?/span><span>B</span><span>出口寚w问讯处)?/span> </p> <p class="MsoNormal" style="margin-left:0pt;"> <span>火R或高铁(北京?/span>-<span>出口旗杆下,北京西站</span><span>-</span><span>北二出口Q北京南?/span><span>-4</span><span>号口到达Q?/span> </p> <p class="MsoNormal" style="margin-left:0pt;"> <span>专R您送往入住的酒店,qؓ您办理好入住手箋。请注意导游通知您的W?/span>2<span>天早上叫早和早餐的时间?/span> </p> <p class="MsoNormal" style="margin-left:0pt;"> <span>酒店入住提醒Q?/span> </p> <p class="MsoNormal" style="margin-left:0pt;"> <span>入住时请您携带信用卡或现金支付酒店入住押金,d时无酒店内消费,押金正常退q?/span> </p> <p class="MsoNormal" style="margin-left:0pt;"> <b><span>【住ѝ?/span></b><b></b> </p> <p class="MsoNormal" align="justify" style="margin-left:0.0000pt;text-align:justify;"> <b>参考酒店:</b><b></b> </p> <p class="MsoNormal" align="justify" style="margin-left:0.0000pt;text-align:justify;"> <b>舒适型Q?/b><b>CN?/b><b><span>速八、禧龙、格林等同</span></b> ? </p> <p class="MsoNormal" style="margin-left:0pt;"> <span><br /> </span> </p> <p class="MsoNormal" style="margin-left:0pt;"> <b><span style="font-size:18px;color:#E53333;"> </span><span style="font-size:18px;color:#E53333;">W?/span><span style="font-size:18px;color:#E53333;">2</span><span style="font-size:18px;color:#E53333;">?/span></b><b><span style="font-size:18px;color:#E53333;"> </span></b><b><span style="font-size:18px;color:#E53333;"> </span></b><b><span style="font-size:18px;color:#E53333;">升旗仪式</span><span style="font-size:18px;color:#E53333;"> </span></b><b><span style="font-size:18px;color:#E53333;">天安门广?/span><span style="font-size:18px;color:#E53333;"> 毛主席纪念堂   故宫</span></b><b><span style="font-size:18px;color:#E53333;">博物?/span><span style="font-size:18px;color:#E53333;"> </span><span style="font-size:18px;color:#E53333;">什Ҏv</span> </b> </p> <p class="MsoNormal" style="margin-left:0pt;"> <b><span style="font-size:18px;color:#E53333;"><br /> </span></b> </p> <p class="MsoNormal" style="margin-left:0pt;"> <b>0</b><b>4</b><b>:</b><b>3</b><b>0 <span>【景炏V:</span></b><b><span>升旗仪式</span> </b><span>游玩旉Q?/span>30<span>分钟</span> </p> <p class="MsoNormal" style="margin-left:0pt;"> <span>早观【升旗A式】,感受共和国永不谢q的典礼Q伴随国歌目视国旗缓~升赗?/span> </p> <p class="p" style="margin-left:0.0000pt;text-indent:0.0000pt;background:#FFFFFF;"> <span>温馨提示Q?/span> </p> <p class="p" style="margin-left:0.0000pt;text-indent:0.0000pt;background:#FFFFFF;"> 1、由于季节交替,每天升旗仪式旉有所不同Q具体哪天安排升旗几点出发以导游实际通知为准? </p> <p class="p" style="margin-left:0.0000pt;text-indent:0.0000pt;background:#FFFFFF;"> 2、旺季期间观看升旗A式的人流较多Q请您遵守现场次序,服从现场公安指挥? </p> <p class="p" style="margin-left:0.0000pt;text-indent:0.0000pt;background:#FFFFFF;"> 3、赠送项目,不看无费用可退? </p> <p class="MsoNormal" style="margin-left:0pt;"> <b>0</b><b>8</b><b>:</b><b>0</b><b>0 <span>【景炏V:天安门广?/span></b><b> </b><span>游玩旉Q?/span>120<span>分钟</span> </p> <p class="MsoNormal" style="margin-left:0pt;"> <span>早餐后,集合乘R前往最大的城市中心q场——【天安门q场】、【毛dU念堂】(遇到国家政策性关闭改为外观)、【h民英雄纪늢】,外观【h民大会堂】、【国家博物馆】、【国家大剧院】?</span><span> </span> </p> <p class="MsoNormal" style="margin-left:0pt;"> <span>【温馨提C?/span> </p> <p class="MsoNormal" style="margin-left:0pt;"> <span>毛主席纪念堂Q该景点为国家公p施,如遇国家政治zd无法参观Q旅行社不予负责Q?/span> </p> <p class="MsoNormal" style="margin-left:0pt;"> 1<span>、毛dU念堂凭本h有效证g免费参观Q周一闭馆Q,MԒ毛主席遗容请按工作h员指定位|排队入场ƈ保持ơ序?/span> </p> <p class="MsoNormal" style="margin-left:0pt;"> 2<span>、如遇政{性旉馆,只可参观外观Q敬误解?/span> </p> <p class="MsoNormal" style="margin-left:0pt;"> 3<span>、不得携带大包、照相机、水壶等入场参观Q请交至导游看管后再排队参观Q期间每人都需q行景点安检?/span> </p> <p class="MsoNormal" style="margin-left:0pt;"> <b>09</b><b>:</b><b>0</b><b>0 <span>【景炏V:故宫Q?/span></b><span>游玩旉Q?/span>150<span>分钟</span> </p> <p class="MsoNormal" style="margin-left:0pt;"> <span>后参观游览世界上规模最大的古代皇家宫殿建筑——【故宫博物院】(游览旉U?/span><span>2</span><span>时左右Q,感受皇家宫殿的豪华气z?/span>? </p> <p class="MsoNormal"> 赠送东西六宫、珍宝馆、g宫参观览 </p> <p class="MsoNormal" style="margin-left:0pt;"> <span>故宫深度游导渔R备无U讲解器Q客人可通过随nx清晰听到导游讲解?/span> </p> <p class="MsoNormal" style="margin-left:0pt;"> <b>13:00</b><b><span>【景炏V:什Ҏv</span></b><span>游玩旉Q?/span>90<span>分钟</span> </p> <p class="MsoNormal" style="margin-left:0pt;text-indent:18pt;"> <span>之后前往前往游览时尚聚集圎ͼ众多p剧拍摄取景地【什Ҏv药市场?/span>,<span>徜徉在时与古典的融合中Q体会真正老北京的原汁原味生活Q?/span> </p> <p class="MsoNormal" style="margin-left:0pt;"> <b>15:00</b><b><span>【景炏V:</span></b><span>?/span><span>黄包?/span>+<span>德云C?自费</span><span>120</span><span>?/span><span>/</span><span>?/span><span>?/span><span>游玩旉Q?/span>100<span>分钟</span> </p> <p class="MsoNormal" style="margin-left:0pt;text-indent:18pt;"> <span>老北京的古典韵味都埋藏在深深的胡同؜里面Q步行前往游览古典韵味聚集地老北京胡同,感受真正老北京的原汁原味胡同生活?/span> <span>乘坐</span>黄包?span>?/span>车夫憨厚的声音中<span>Q沿着历史的q,寻访两岸的王府、寺庙、钟鼓楼和名人故居,体味q河文化的历史厚重游览荣冠!</span> </p> <p class="MsoNormal" style="margin-left:0pt;"> <span>【温馨提C?/span> </p> <p class="MsoNormal" style="margin-left:0pt;"> 德云C声每周六闭馆或^日包场活动比较多Q此期间改ؓ其它北京相声大会? </p> <p class="MsoNormal" style="margin-left:0pt;"> <br /> </p> <p class="MsoNormal" style="margin-left:0pt;"> <b> <span style="font-size:18px;color:#E53333;">W?/span></b><b><span style="font-size:18px;color:#E53333;">3</span></b><b><span style="font-size:18px;color:#E53333;">?/span></b><b><span style="font-size:18px;color:#E53333;"> </span></b><b><span style="font-size:18px;color:#E53333;"> </span><span style="font-size:18px;color:#E53333;">八达岭长?/span></b><b><span style="font-size:18px;color:#E53333;"> </span><span style="font-size:18px;color:#E53333;">鸟l、水立方</span><span style="font-size:18px;color:#E53333;"> </span><span style="font-size:18px;color:#E53333;">金面王朝大型演出</span></b> </p> <p class="MsoNormal" style="margin-left:0pt;"> <b><span style="font-size:18px;color:#E53333;"><br /> </span></b> </p> <p class="MsoNormal" style="margin-left:0pt;"> <b> </b><b>08:</b><b>0</b><b>0 【景炏V:八达岭长?/b><b> </b>游玩旉Q?20分钟 </p> <p class="MsoNormal" style="margin-left:0pt;"> <span>不到长城非好汉,登长城观内外国大好沛_Q展一展心中的雄心壮志?/span> </p> <p class="MsoNormal" style="margin-left:0pt;"> <span>【八辑ֲ长城?/span><span>是明代长城徏{中_֍的一D,集巍峨险峅R秀丽苍于一体,为全国十大风景名胜区之首?/span>1972<span>q_国ȝ克村֜长城上说Q“只有一个伟大的民族Q才能造得样一座伟大的长城”?/span><span>2009</span><span>q_国ȝ奥巴马同样在长城上说Q“在q里Q我们要对中华文明表C极大的崇敬”?</span><span> </span> </p> <p class="MsoNormal" style="margin-left:0pt;"> <b>14:00</b><b><span>【景炏V:鸟l水立方(外观</span></b><b> <span>Q?/span></b><span>游玩旉Q?/span>60<span>分钟</span> </p> <p class="MsoNormal" style="margin-left:0pt;"> <span>畅游奥林匹克公园Q观</span><span>【水立方?/span><span>外景Q可选择l佳拍摄点,和国家主体育?/span>——“鸟巢”,国家游泳中心——“水立方”,合媄留念?<span>【鸟巢?/span> </p> <p class="MsoNormal" style="margin-left:0pt;"> <b><span>自费目Q?/span> <span>奥运늓?/span>+<span>金面王朝大型演出 </span><span>180</span><span>?/span><span>/</span><span>?/span></b><b></b> </p> <p class="MsoNormal"> <b>赠送:每h赠送一份下午茶?/b> </p> <p class="MsoNormal" style="margin-left:0pt;"> <b>17:00</b><b><span>【景?/span></b><b>深度?/b><b><span>】:</span></b><b>天安门降旗、天安门夜景、长安街夜景</b><b></b> </p> <p class="MsoNormal" style="margin-left:0pt;"> 当天行程l束后,有大量自由活动时_可以自由分配Q推荐观看天安门降旗Q另外可以感受夕阳下的天安门Q长安街夜景{,q可以参观国家历史博物馆、北京铁路博物馆Q时间自由安排? </p> <p class="MsoNormal" style="margin-left:0pt;"> <b>20</b><b>:</b><b>30<span>集中q回酒店休息</span></b> </p> <p class="MsoNormal" style="margin-left:0pt;"> <br /> </p> <p class="MsoNormal" style="margin-left:0pt;"> <b><span style="font-size:18px;color:#E53333;">W?/span></b><b><span style="font-size:18px;color:#E53333;">4</span></b><b><span style="font-size:18px;color:#E53333;">?/span><span style="font-size:18px;color:#E53333;"> 颐和?</span></b><b> </b><b><span style="font-size:18px;color:#E53333;"></span></b><b><span style="font-size:18px;color:#E53333;">圆明?/span><span style="font-size:18px;color:#E53333;"> </span><span style="font-size:18px;color:#E53333;">恭王?/span></b><b><span style="font-size:18px;color:#E53333;"> </span></b> </p> <p class="MsoNormal" style="margin-left:0pt;"> <b><span style="font-size:18px;color:#E53333;"><br /> </span></b> </p> <p class="MsoNormal" style="margin-left:0pt;"> <b>07:00</b><b><span>【景炏V:颐和?/span></b><span>游玩旉Q?/span>90<span>分钟</span> </p> <p class="MsoNormal" style="margin-left:0pt;text-indent:18pt;"> ?span>览中国现存规模较大、保存较完整的皇家园林【颐和园】(游览旉U?/span>2<span>时左右Q?赏碧波涟漪的昆明湖,观苍如黛的万寿山,游览佛香阁、长廊、石舫、苏州街、十七孔桥、谐园、大戏台{家L晓的代表性景炏V?</span><span> </span> </p> <p class="MsoNormal" style="margin-left:0pt;"> <b>09:00</b><b><span>【景炏V:恭王?/span></b><span>游玩旉Q?/span>60<span>分钟</span> </p> <p class="MsoNormal" style="margin-left:0pt;text-indent:18pt;"> <span>探秘深埋在胡同里的恭王府Q体?/span> ”一座恭王府Q半部满清史?span>的风呻I若因政策原因或王府修理等不可抗力?/span>改ؓ国子监或其他景点<span>Q如有不便敬误解!Q?/span> </p> <p class="MsoNormal" style="margin-left:0pt;"> <span>【恭王府?/span><span>位于北京西城区前街。风景名胜恭王府是我国保存较为完整的王府建筑,分ؓ府邸和花园两部分Q府在前Q园在后。王府占地约</span>3.1<span>万^方米Q分Z、东、西、三路徏{,׃格的轴线贯穿着的、多q四合院落组成。府怸仅宽大,而且建筑也是高规制。明昄标志是门脸和房屋数量?/span> </p> <p class="MsoNormal" style="margin-left:0pt;"> <b>12:00</b><b><span>【景炏V?/span></b><b>Q?/b><b>圆明?/b><span>游玩旉Q?/span>60<span>分钟</span><b></b> </p> <p class="MsoNormal" style="margin-left:0pt;text-indent:18pt;"> <span>参观【圆明园】(含首道门)Q该园是一l清代的大型皇家园林Q由圆明园及光园长春园和焝春园Q后改称万春园)l成Q统UCؓ</span>“圆明三园”。此外,q有许多园Q分布在圆明园东、西、南三面Q众星拱月般地环l在圆明园周围。圆明园规模宏伟Q运用了各种造园技巧,融会了各式园林风|是中国园林艺术史上的峰作品?span>1860</span><span>q_圆明园在W二ơ鸦片战争中被英法联军焚毁,C存遗址?/span> </p> <p class="MsoNormal" style="margin-left:0pt;"> <b>14:30</b><b><span>【景炏V?/span></b><b>Q?/b><b><span>清华</span>/<span>北大Q外观)</span></b><span>游玩旉Q?/span>20<span>分钟</span><b></b> </p> <p class="MsoNormal" style="background:#FFFFFF;"> <span>外观高等院校</span>—【清华大学或北京大学】,感受我国最高学府风范,一睹历史名校风采,孩子们到来可以树立远大理惻I大h们来q可以一了心愿,游客可于门口拍照? </p> <p class="MsoNormal" style="margin-left:0pt;"> <b><span>【行E附注?/span></b> </p> <p class="MsoNormal" style="margin-left:0pt;"> <b> <span>温馨提醒Q北京部分景点中均有旅游U念品销售,非旅行社安排Q请注意甄别Q}慎购买?/span></b> </p> <p class="MsoNormal" style="margin-left:0pt;"> <br /> </p> </div> </div> <div class="lyjg"></div> <div class="contdh" name="bz" id="bz">服务标准</div> <div class="contbody"> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0pt;"> 1.<span style="font-family:Calibri;">交?/span><span style="font-family:Arial;">:</span><span style="font-family:Calibri;">当地旅游巴士 </span><br /> 2.<span style="font-family:Calibri;">住宿</span><span style="font-family:Arial;">:</span><span style="font-family:Calibri;">行程所列酒店?</span><br /> 3.<span style="font-family:Calibri;">用餐</span><span style="font-family:Arial;">:</span><span style="font-family:Calibri;">行程中团队标准用,</span><span style="font-family:Arial;">4</span><span style="font-family:Calibri;">?/span>3<span style="font-family:Calibri;">正(中式或自助或特色,自由zd期间用餐误理;如因自n原因攑ּ用餐Q则费不退Q?/span> <br /> 4.<span style="font-family:Calibri;">门票</span><span style="font-family:Arial;">:</span><span style="font-family:Calibri;">行程中所含的景点首道大门,标明景区内交通自愉K择除外?</span><br /> 5.<span style="font-family:Calibri;">导服</span><span style="font-family:Arial;">:</span><span style="font-family:Calibri;">当地中文导游Q自由活动除外?</span><o:p></o:p> </p> </div> <div class="lyjg"></div> <div class="contdh" name="xz" id="xz">预订ȝ</div> <div class="contbody"> <p><span style="color: rgb(255,0,0)"><strong>本社为正规注册旅行社Q所有旅游线路天天发团,此团为纯玩团Q全E无M购物景点Q保证游客的充游览旉。真正的操作C,独立发团Q绝不倒团卖团Q承诺即实行QR位有限,h抓紧旉报名?/strong></span><br />  1.因行Eؓ散拼滚动循环Q导游有权调整景Ҏ览前后顺序,可根据我Cօ体安排而调_但不会取消行E、减景炏V?br />  2.延住客hQ我C不予送站Q由个h原因攑ּ行程者,费用不退Q?br />  3.h位游客出行务必带好n份证Q否则无法入住酒店)。游客在旅游l束后若想lg住,在有房的前提下可按内部特惠h补交房款卛_?br />  4.预定成功后于出团前一天上午我C֮服h员会致电通知出团事宜Q如未接到通知请及时来?免费咨询热线Q?1057131137 Q?Z耽误您的Q请务必最提前一天预定;<br />  5.  24时提供免费接站服务?br /> 1Q飞机来E:西单民航大厦或公d机场大巴车站Q?br /> 2Q火车来E:北京站出站口 西客站北q场出站口;<br /> 3Q汽车来E:市内各长途汽车站出站口;<br /> 4Q我Cַ作h员在以上地点接站?/p> </div> <div class="lyjg"></div> <div class="contdh" name="wxts" id="wxts">温馨提示</div> <div class="contbody"> <p>预订前请仔细阅读 北京旅游预订ȝ<br /> 1、在您欣赏美景n受美食的同时Q请保管好您的私产?br /> 2、在您进行旅游活动前Q请先参考当天的天气预报情况及其他专业h士或机构的的相关和公告?br /> 3、ؓ了不耽误您的行程Q请您在国内航班起飞?0分钟前达到机场办理登机及相关手箋Qƈ核对好自q姓名?br /> 4、凡因游客个人原因,在行E中自愿攑ּ、自动离团、或更换景点、用、住宿等费用一概不退Q所有赠送景点如游客不进不退M费用Q?/p> </div> <div class="lyjg"></div> <div class="contdh" name="pl" id="pl">用户评论</div> <div class="contbody"><script language="javascript" src="/themes/1800603_lvyou01_pc/ycnh/js/ol.js"></script></div> <div class="lyjg"></div> <div class="contdh" name="bm" id="bm">我要报名</div> <div class="contbody"> <div class="baoming"> <style> .elegant-aero { margin-left:auto; margin-right:auto; max-width: 950px; background: #ffffff; padding: 20px 20px 20px 1px; font: 12px Arial, Helvetica, sans-serif; color: #fff; } .elegant-aero h1 { font: 24px "Trebuchet MS", Arial, Helvetica, sans-serif; padding: 10px 10px 10px 20px; display: block; background: #852f1d; border-bottom: 1px solid #B8DDFF; margin: -20px -20px 15px; } .elegant-aero h1>span { display: block; font-size: 11px; } .elegant-aero label>span { float: left; margin-top: 10px; color: #000; } .elegant-aero label { display: block; margin: 0px 0px 5px; } .elegant-aero label>span { float: left; width: 10%; text-align: right; padding-right: 15px; margin-top: 10px; font-weight: bold; } .elegant-aero input[type="text"], .elegant-aero input[type="email"], .elegant-aero textarea, .elegant-aero select { color: #888; width: 40%; padding: 0px 0px 0px 5px; border: 1px solid #C5E2FF; background: #FBFBFB; outline: 0; -webkit-box-shadow:inset 0px 1px 6px #ECF3F5; box-shadow: inset 0px 1px 6px #ECF3F5; font: 200 12px/25px Arial, Helvetica, sans-serif; height: 30px; line-height:15px; margin: 2px 6px 16px 0px; } .elegant-aero textarea{ height:100px; padding: 5px 0px 0px 5px; width: 70%; } .elegant-aero select { background: #fbfbfb url('down-arrow.png') no-repeat right; background: #fbfbfb url('down-arrow.png') no-repeat right; appearance:none; -webkit-appearance:none; -moz-appearance: none; text-indent: 0.01px; text-overflow: ''; width: 70%; } .elegant-aero .button{ padding: 10px 30px 10px 30px; background: #66C1E4; border: none; color: #FFF; box-shadow: 1px 1px 1px #4C6E91; -webkit-box-shadow: 1px 1px 1px #4C6E91; -moz-box-shadow: 1px 1px 1px #4C6E91; text-shadow: 1px 1px 1px #5079A3; } .elegant-aero .button:hover{ background: #3EB1DD; } </style> <form action="/index.php?r=DuxCms/Form/push" method="post" AutoComplete="off" class="elegant-aero"> <h1>预订提醒 <span>请如实填写相兌料,我们的旅渔R问会W一旉联系?/span> </h1> <label> <span style="float:left;">预订U\ :</span> <input id="name" type="text" name="line"/> </label> <label> <span style="float:left;">姓名 :</span> <input id="name" type="text" name="name"/> </label> <label> <span style="float:left;">电话 :</span> <input id="tel" type="text" name="tel" /> </label> <label> <span style="float:left;">参团人数 :</span> <input id="tel" type="text" name="renshu" /> </label> <label> <span style="float:left;">参团旉 :</span> <input id="tel" type="text" name="shijian" /> </label> <label> <span style="float:left;">其他需求留a :</span> <textarea id="content" name="wenti" onfocus="if(value=='入住什么酒店,是否需要接机,接RQ是否有孩{有其他需求请在此详细说明'){value=''}" onblur="if (value ==''){value='入住什么酒店,是否需要接机,接RQ是否有孩{有其他需求请在此详细说明'}">入住什么酒店,是否需要接机,接RQ是否有孩{有其他需求请在此详细说明</textarea> </label> <label> <span> </span> <input name="table" type="hidden" value="liuyan"> <input name="token" type="hidden" value='00e17fedc876d2e62a39117b92e5eb77 '> <button class="button" type="submit">提交</button> </label> </form> </div> </div> </div> </div> <div class="lyjg"></div> <div class="lycear"></div> <div class="zizhi"><img src="/themes/1800603_lvyou01_pc/ycnh/img/zizhi.jpg" /></div> <div class="lyjg"></div> <div class="lycear"></div> ? <div class="foots"> <div style="float:left; padding-top:10px; text-align:center; padding-left:20px; width:100%;"> <div> <span style="font-size:14px;line-height:21px;white-space:normal;color:#CCCCCC;"><span style="color:#666666;font-family:微Y雅黑, Tahoma, Arial, sans-serif;font-size:16px;white-space:normal;background-color:#FFFFFF;">©2018 北京金马国际旅行C有限公? All rights reserved.丨旅游经营许可证号L-BJ00870丨京ICP?6011971?3 <script> var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://#/hm.js?86fb2e9bb9428c06512448bf6847371a"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })(); </script> </span></span><span style="font-family:inherit;font-size:14px;line-height:22.4px;white-space:pre-wrap;background-color:#FFFFFF;color:#CCCCCC;"></span><span style="font-family:inherit;font-size:14px;line-height:21px;"></span> </div> </div> <div class="lycear"></div> <img src="/themes/1800603_lvyou01_pc/ycnh/img/ba.jpg" /> </div> <!--本站׃创年华网l提供技术支持,专业旅游|站搭徏商!QQQ?604894550!--> </div> </div> <a href="http://www.7164939.live/"><span class="STYLE1">Ϸ㿪Ƶ</span></a> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "http:") ? "http://js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <a href="http://www.287325.tw">Ͽ3ذװ</a> <a href="http://www.345003.tw">վƽ̨</a> <a href="http://www.hccvxj.tw">Ʊȯ</a> <a href="http://www.syafei.tw">11ѡ5</a> <a href="http://www.607839.tw">ԴͷƱ</a> <a href="http://www.320066.tw">Dzʹͼ</a> <a href="http://www.468464.tw">עpc</a> <a href="http://www.ibhivv.tw/">йƱ</a> <a href="http://www.kuwdne.tw">㶫ʮһѡƽ̨</a> <a href="http://www.224409.tw">3dƵ 3dԻ</a> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>